News

Komentari 3

Analiza demografske propasti: Bivše komunističke države danas gube najviše stanovnika

Analiza demografske propasti: Bivše komunističke države danas gube najviše stanovnika

NOVI EXPRESS Nije Hrvatska sama, demografska katastrofa obilježava sve zemlje istočne i srednje Europe koje su bile pod sovjetskim utjecajem. Proširenje EU pojačalo je potpunu stagnaciju

Još 2019. godine britanski analitičar globalnog rizika David Grant napisao je ono što nam je potvrdio najnoviji popis stanovništva - demografska katastrofa nije specifikum Hrvatske, stanovništvo zemalja istočne Europe koje su prošle tranziciju dramatično se smanjuje. U nekoliko točaka donosimo njegova objašnjenja za taj crni fenomen.