News

Komentari 8

Banke spuštaju kamatne stope na dio kredita građanima

Banke spuštaju kamatne stope na dio kredita građanima

I Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana koji imaju promjenjivu kamatnu stopu. To će biti u skladu NRS-a za  kune od 0,08 postotnih poena i eure

Hrvatska Narodna Banka je krajem svibnja objavila novu Nacionalnu referentnu stopu (NRS) prema kojoj je vežina indeksa smanjena od 0,01 do 0,04 postotna boda. Slijedom kretanja, od 1. srpnja u Zagrebačkoj banci tako se snižavaju promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima, piše N1. 

Na postojeće stambene i druge kredite  kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa će se smanjiti za 0,08 postotnih poena. Za kredite vezane uz euro kamatna stopa smanjit će se za 0,06 postotnih poena, isto kao i kod ostalih postojećih kredita u kunama, kod kojih banka koristi šestomjesečnu NRS2.  

Za kredite vezane uz euro smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena. 

Banka će sve klijente do 15. lipnja obavjestiti o smanjenju kamata, umanjenoj visini visini anuiteta i novom otplatnom planu. 

I Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana koji imaju promjenjivu kamatnu stopu. To će biti u skladu NRS-a za  kune od 0,08 postotnih poena i eure od 0,06 postotnih poena, piše N1. 

Najčitaniji članci