News

Komentari 7

Barišić ministrici: 'Mailom smo potvrdili da smo sada fakultet'

Barišić ministrici: 'Mailom smo potvrdili da smo sada fakultet'

Dekan Fakulteta hrvatskih studija Pavo Barišić demantirao je izjavu ministrice Divjak o promjeni statusa Hrvatskih studija u fakultet. Kaže da je to učinjeno e-mailom

U priopćenje što ga je u utorak uputio javnosti pod nazivom "Zašto Ministarstvo znanosti i obrazovanja opstruira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu", dekan Pavo Barišić referira se na riječi ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak s tiskovne konferenciji održane 13. siječnja ove godine "da Ministarstvo nije dobilo odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu da su Hrvatski studiji postali fakultet".

Ministarstvo je elektroničkom poštom primilo obavijest

- Ta tvrdnja nije točna. Fakultet hrvatskih studija dostavio je 19. prosinca 2019. elektroničkom poštom Ministarstvu znanosti i obrazovanja odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu od 10. prosinca 2019. o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija i odluku o imenovanju fakultetskih tijela, stoji u priopćenju. 

Barišić je podsjetio i na popratni dopis u kojemu su navedeni razlozi zbog kojih je Senat donio odluku da Hrvatski studiji postanu Fakultet hrvatskih studija.Tako je navedeno da je takva odluka donesena "u skladu sa zacrtanim reformskim ciljevima, radi rješavanja konačnoga pravnog statusa Hrvatskih studija i funkcionalnog i ustrojbenog integriranja Hrvatskih studija u Sveučilište u Zagrebu u skladu sa znanstvenim, gospodarskim, populacijskim i kulturnim potrebama i odgovornošću akademske zajednice prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje.

Temelji za odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu od 10. prosinca prošle godine su, među ostalima koje je Barišić naveo, i Elaborat o provođenju statusne promjene sveučilišnog odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija od 21. studenoga 2019., te odluka Rektorskoga kolegija od 26. studenoga 2019. i 9. prosinca 2019.

Barišić je podsjetio da je, uz prethodno pribavljenu suglasnost Senata zagrebačkoga Sveučilišta rektor Damir Boras donio 10. prosinca 2019. Odluku o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija.

- Na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. prosinca 2019. izabrani su prodekani. Ministarstvo znanosti i obrazovanja taj je dopis primilo i na njega odgovorilo 20. prosinca 2019. No, nije odgovorilo na pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje koju već više od 20 mjeseci drži u ladici", istaknuto je u priopćenju.

Zašto aktulano čelništvo Ministarstva opstruira Fakultet hrvatskih studija?  

Dekan Barišić osvrnuo se i na povijesni put koji je prethodio uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija pa je tako podsjetio da je 16. studenoga 1992. Sveučilište u Zagrebu pokrenulo inovativni projekt pod nazivom "Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva". Iduće godine taj je jednogodišnji komparativni studij prerastao u četverogodišnji redovni studij koji u sklopu Sveučilišta djeluje u statusu podružnice pod nazivom Sveučilišni centar - Hrvatski studiji.

- U postupku transformacije prema statusu ustanove s pravnom osobnošću centar je 2017. unaprijeđen u sveučilišni odjel sa zacrtanim ciljem pretvaranja u fakultet. Ministarstvo je višekratno davalo mišljenje o potrebi pretvaranja Hrvatskih studija u samostalnu pravnu osobu, navedeno je u priopćenju.

Barišić je spomenuo i da je tadašnji ministar znanosti Branko Jeren donio 26. travnja 1995. mišljenje kojim je podržao ustroj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao pravne osobe, a isto mišljenje o potrebi samostalnoga pravnoga ustroja Hrvatskih studija izrazio je i tadašnji ministar Vedran Mornar u Pismu očekivanja iz 2014.

- Ministarstvo znanosti dio je izvršne vlasti i dužno je djelovati na crti kontinuiteta javnih politika u Republici Hrvatskoj. Odluke i mišljenja o uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija donijela su mjerodavna sveučilišna, sudbena i upravna tijela, uključujući i nadležno Ministarstvo. Stoga se postavlja pitanje zašto aktualna postava na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja opstruira ovaj projekt od nacionalnoga značenja, zaključio je dekan Pavo Barišić.

Najčitaniji članci