Obavijesti

News

Komentari 1
Foto: NordphotoPIXSELL
SKRIVENE PRESUDE

Bitka uporne odvjetnice: 'Čak 90% odluka i presuda ne može se pretražiti. Sessa ne čini ništa'

Expressov ekspert za sudstvo analizirao je prave posljedice nalaza pravne stručnjakinje koja je pokušala implementirati nove tehnologije u postojeću hrvatsku sudsku praksu

Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević je veliki fan LegalTecha, odnosno korištenja digitalne tehnologije u pravnom sektoru, i fascinirana je načinima na koji taj spoj tehnologije i prava može pridonijeti razvoju zemlje. LegalTech je u svijetu sad već toliko raširen da je doveo do prave revolucije u nekim sektorima, poput prediktivne analitike. Zahvaljujući LegalTechu danas se ishod sudskog spora može predvidjeti sa sigurnošću većom od 90 posto. 
Međutim, kad je odvjetnica Knežević pokušala nove tehnologije implementirati u našem sustavu i napraviti analizu sudskih presuda u Hrvatskoj te uspostaviti novi pretraživač sudske prakse, našla se pred nepremostivom preprekom. Naime, u tom je trenutku shvatila da joj je kao odvjetnici dostupan samo mali dio sudske prakse, dok je čak 90 posto sudske prakse u Hrvatskoj nedostupno. 
– Moram priznati da sam bila osupnuta činjenicom da nam nedostaje ovako veliki dio sudske prakse - ispričala nam je Viktorija Knežević, naglašavajući kako nakon rujna 2019. godine, kad su temeljito izmijenjena pravila o reviziji, nemogućnost pristupa cjelovitoj sudskoj praksi dovodi do nemogućnosti pristupa Vrhovnom sudu i pravu na korištenje izvanrednog pravnog lijeka, što onda dovodi i do nemogućnosti Vrhovnog suda da obavi svoju temeljnu funkciju ujednačavanja sudske prakse. Naime, objašnjava dubrovačka odvjetnica, Vrhovni sud je najviši sud u državi i njegova je temeljna zadaća osigurati jedinstvenu primjenu prava i osigurati ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Stranke se obraćaju Vrhovnom sudu putem pravnih lijekova, i to poglavito revizija, s obzirom na to da su žalbe u kaznenim predmetima sad prebačene na Visoki kazneni sud, i Vrhovni sud onda ukine i/ili preinači presudu koja odudara od postojeće prakse kojom je ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost svih građana.

Komentari 1