News

Komentari 16

'Cijenu lijeka formiraju tako da zbroje cijenu u tri usporedive zemlje pa podjele na tri, ali...'

'Cijenu lijeka formiraju tako da zbroje cijenu u tri usporedive zemlje pa podjele na tri, ali...'

Bivši ministar zdravstva Drako Milinović pojasnio je kako je propisno upola smanjio cijene lijekova u Hrvatskoj. Kaže: 'Cijene su uspoređivali sa Slovenijom, Austrijom i Švicarskom, a ja sam usporedio s BiH, Srbijom...'

Državni dug prema veledrogerija brže raste nego li se uz povremene financijske injekcije dug uspijeva sanirati. Kakav je dugoročni plan rješenja ovog problema Ministarstvo financija i zdravstva otkrit će sutra veledrogerijama. Zbog Covid krize u samo prva dva mjeseca dug je mjesečno rastao za oko 350 milijuna kuna dok je inače prosjek rasta duga na mjesečnoj bazi 220 milijuna kuna.