News

Komentari 9

Crvenkapico, čuvaj se! Vuk opet na Papuku: 'Ženka je, moguće je da je u blizini i manji čopor'

Crvenkapico, čuvaj se! Vuk opet na Papuku: 'Ženka je, moguće je da je u blizini i manji čopor'

Kako je ona došla na Papuk, da li s Petrove gore ili iz Bosne to ćemo tek utvrditi. Na lokalitetu gdje je viđena postavili smo još desetak foto zamki, rekao je ravnatelj Parka prirode Papuk

Još ne znamo da li se radi o jedinki ili pripadnici manjeg čopora. Pretpostavljamo da se radi o vučici staroj oko godinu dana, a poznato je da one budu uz majku do dvije godine starosti, kada postaje spolno zrela, pa postoji mogućnost da se u njenoj blizini nalazi manji čopor. Kako je ona došla na Papuk, da li s Petrove gore ili iz Bosne to ćemo tek utvrditi. Na lokalitetu gdje je viđena postavili smo još desetak foto zamki, koje ne jamče uspjeh, jer poznato je da vuk tijekom dana u potrazi za hranom ili nekog drugog razloga dnevno može prijeći i 50 kilometara - rekao je u petak Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk pa nadodao da nema opasnosti od vuka:

POGLEDAJTE VIDEO: Vuk na Papuku nakon 60 godina

Nema razloga za strah

-  Nema bojazni od vučice, jer do sada nikada nije zabilježeno da je vuk napao čovjeka. Vuk, a i druge životinje puno prije vide čovjeka nego li on vidi njih i sklone se na sigurno. Na vidimo nikakvog razloga za bojazan, cijelu priču smo objavili u pozitivnom smislu i sami iznenađeni da nam se nakon 60 godina na Papuk vratio vuk. Papuk je bogat s divljači pa ne sumnjamo da će loše živjeti. Inače radi se o zaštićenoj divljoj životinji.

Nakon obavljenih analiza snimki koje su nastale početkom studenog ove godine na kamerama Čuvarske službe Parka prirode Papuk sa sigurnošću možemo reći da je na području Parka nakon više od 60 godina zabilježena prisutnost vuka. Iako u proteklom razdoblju na području Papuka osim priča o pojavljivanju vuka i nekom izvršenom nezakonitom odstrelu nitko nije zabilježio opažanje, odnosno poslao podatak koji bi ukazivao na pojavnost ili prisutnost vuka, ovom snimkom, potvrdili su brojni stručnjaci, doista se radi o prvom pravom dokazu da je Papuk mjesto na koje se vuk vratio.

Kako bi istražili teren i započeli sa praćenjem znakova pojavnosti vuka, Čuvarska služba Parka prirode Papuk, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su prvi stručni terenski obilazak prilikom kojeg je utvrđen način na koji će čuvari prirode, šumari i lovci pratiti, bilježiti, ali i spremati sve znakove koji bi upućivali na prisutnosti vuka.

Nije neočekivano

- Nakon što smo nedvojbeno dokazali prisutnost vuka u Parku prirode Papuk, obavili smo razgovore sa gotovo svim korisnicima prostora, upoznali ih sa činjenicama koje upućuju na to da pojavnost vuka nije neočekivana, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku da ne predstavlja opasnost niti za fond divljači kojom se gospodari, a jednako tako niti za stočare. Ranija nagađanja o šteti na stoci na širem području oko Papuka pokazala su se pogrešnima jer je utvrđeno da nije bila riječ o napadima vukova, nego pasa koji su bili bez nadzora lutali navedenim područjem – rekao je Alen Jurenac, ravnatelj Parka.

Kako je važno pratiti pojavnost vuka u novom području te obavijestiti sve dionike koji provode gospodarske aktivnosti u okolici ili na području Parka organiziran je sastanak na Jankovcu u prostorijama Parka prirode Papuk.

Na sastanku su nazočili Željko Komadina i Antun Rap kao predstavnici Uprave Hrvatskih šuma Podružnice Slatina, Krešimir Pavić kao predstavnik Uprave Hrvatskih šuma Podružnice Požega, Goran Habuš ispred Direkcije Hrvatskih šuma, Josipa Perković i Jasna Jeremić iz Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici Parka prirode Papuk.

Raspravljalo se o prisutnoj fauni na tom području, a posebice o populaciji čaglja koja bilježi zdrave i jake jedinke, u odstrelu vrlo često visoko trofejne. Zaključeno je da je populacija divljači (jelena i srne) u jako dobrom stanju, a izražena je i bojazan budući da je čaglja i vuka vrlo lako zamijeniti da bi vuk mogao stradati u ovoj lovnoj sezoni. Predloženo je redovito informiranje o provedenim i planiranim aktivnostima na terenu.

Zaključeno je da se osim Hrvatskog lovačkog saveza koji je već obaviješten, treba obavijestiti i županijski lovački savez, kao i lovne udruge koje gospodare na tom području što je i učinjeno.

Proveden je zajednički terenski obilazak područja Parka i lovišta, posebno lokacije snimka jedinke vuka te se dogovarao budući zajednički način praćenja kao i odabir pogodnih lokacija za postavljanje fotozamki.

- Na temelju dosadašnjeg pozitivnog iskustva i već ostvarenih suradnji među dionicima, možemo ustvrditi da višesektorsko, zajedničko i sustavnije prikupljanje i dijeljenje opažanja u budućnosti, te pravovremeno informiranje dionika i javnosti donosi bolje rezultate, uklanja mogućnosti „rekla-kazala“ te svakako omogućuje kvalitetnije upravljanje bilo zaštićenim područjima ili populacijama strogo zaštićenih vrsta i divljači – rekla je Jasna Jeremić, ispred Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U narednom razdoblju, sukladno epidemiološkim uvjetima i preporukama Nacionalnog stožera glede pandemije Covid-19, planiraju se sastanci sa stočarima i lovačkim udrugama koji će tom prilikom biti obaviještene o postojećim podacima, suradnji i zajedničkom praćenju, te će biti zamoljeni da obrate pažnju i sve podatke dojave čuvarskoj službi Parka koja će i njih informirati povratno ukoliko bude novih nalaza.

Najčitaniji članci