News

Komentari 3

'Dekana biraju ljudi koji ne rade na Fakultetu, privremeno vijeće je samo sebi produljilo mandat'

'Dekana biraju ljudi koji ne rade na Fakultetu, privremeno vijeće je samo sebi produljilo mandat'

Nakon što je Pavo Barišić smijenjen, Fakultet hrvatskih studija treba novoga dekana. Zaposlenici i Sindikat upozoravaju da je Barišić nezakonito smijenjen, a vijeće koje bira novog dekana, nezakonito radi

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu već je godinama utočište najmoćnijeg rektorovog suradnika, prorektora Ante Čovića. Sa svoji 72 godine, prorektor Čović bi morao u mirovinu, takvu je odluku donijela i inspekcija kojoj je Čovića prijavio sam ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs. Donedavni dekan, Pavo Barišić, ispoštovao je odluku Inspektorata i Čoviću dao otkaz. I tu kreće pravna gimnastika. 

- Umjesto da nakon pune četiri godine institucija konačno dobije izabrano fakultetsko vijeće koje je jedino ovlašteno izabrati čelnika ustanove, privremeno imenovano Fakultetsko vijeće je bez ikakvog uporišta u pozitivnim pravnim propisima ili Odluci o osnivanju FHS-a, donesenim Statutom FHS-a samo sebi produljilo mandat i upustilo se u nezakonit i protustatutaran postupak izbora dekana kojim je velikoj većini zaposlenika onemogućeno bilo kakvo sudjelovanje u tom postupku! Pokušaj da se zaustavi ovakav način izbora dekana, zaustavljen je nakon što su rektor Boras i Senat Sveučilišta u Zagrebu 16. ožujka 2021. smijenili privremeno imenovanog dekana prof. dr. sc. Pavu Barišića, koji je donio odluku o obustavljanju navedenog postupka kao i odluku o izvanrednom otkazu prof. dr. sc. Anti Čoviću, te na mjesto privremenog dekana imenovali prof. dr. sc. Stjepana Ćosića, koji je poništio odluku o otkazu prof. dr. sc. Anti Čoviću te ponovno nastavio sporni postupak izbora dekana - stoji u priopćenju Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. 

Dakle, Barišić je po uputi Inspektorata Čoviću dao otkaz, rektor Boras je Senatu objasnio da Barišić mora otići. Senat je smijenio Barišića i postavio novog privremenog dekana koji je onda poništio Čovićev otkaz. Kako ga je mogao poništiti? S Fakulteta kažu da otkaz nikad nije formalno uručen samom Čoviću. Cijeli postupak smjene Pave Barišića pokrenuo je demograf Stjepan Šterc, član privremenog Fakultetskog vijeća. To isto Fakultetsko vijeće nisu izabrali zaposlenici Fakulteta, nego sam rektor Damir Boras. U međuvremenu je donesen i novi statut Fakulteta Hrvatskih studija po kojemu privremeno Vijeće nema pravo razrješavati ni birati dekana. Naime, sindikat upozorava da je u privremeno Fakultetsko vijeće ušlo tek 25 zaposlenika u znanstveno - nastavnom zvanju, dok ostalo čine zaposlenici u nižim zvanjima i osobe koje nisu zaposlenici Fakulteta, što je protivno samom statutu Fakulteta. Zbog svega ovoga, traže od ministra da pokrene upravni nadzor.

- Uputili smo zahtjev za provođenje upravnog nadzora nad zakonitošću pokretanja i provedbe postupka izbora dekana FHS-a Sveučilišta u Zagrebu, a rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu zahtjev za nadzor zakonitosti i statutarnosti rada FHS-a. Sindikat znanosti o svojim je zahtjevima informirao i Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu - stoji u priopćenju. 

Inače, Sveučilišni savjet je prije sjednice na kojoj je Pavo Barišić smijenjen donio odluku da se smjene i izbori dekana mogu odvijati isključivo na sjednicama uživo. Unatoč tome, rektor Boras je prijedlog i obrazloženje za smjenu Pave Barišića uvrstio na virtualnu sjednicu. Barišić je najavio sudsku borbu, a zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija s kojima smo razgovarali su revoltirani jer im ni Vlada ni Ministarstvo ne mogu pomoći zbog autonomije Sveučilišta. Odnosno,kažu da su im tako odgovorili na gotovo svaki upit i apel kojeg su poslali. 

Najčitaniji članci