News

Komentari 15

Doživjela sam stotu, Bogu hvala

Doživjela sam stotu, Bogu hvala

Emilija Scherer s tek 16 godina došla je u samostan, a danas u Samostanu Milosrdnih sestara svetog Križa slavi svoj zlatni 100. rođendan

Emilija je rođena u Tomašancima kao sedmo dijete njezinih roditelja, Adama i Eve. Kaže kako je vrlo zahvalna za svoj odgoj i obitelj s kojom je živjela i puno ih voljela jer su bili uistinu dobri ljudi. Božji poziv osjetila je od malih nogu, a najviše, kaže nam, nakon prve pričesti. Naime, ona je kao dijete prije prve pričesti dobila difteriju i šarlah, teško se razboljela i molila svoje roditelje za posljednju pomast. Iz bolesti se izvukla što je još više ojačalo njezinu vjeru i zacrtalo budućnost u kakvoj se danas nalazi.