News

Komentari 4

Europska komisija u procjeni našeg BDP-a nije realistična

Europska komisija u procjeni našeg BDP-a nije realistična

Hrvatskoj je za ovo EU proračunsko razdoblje isplaćeno tek 16% od ukupne alokacije europskih fondova, pa je jasno da je pretpostavka koja je ugrađena u zadnju prognozu Komisije u slučaju Hrvatske nerealistična

Europska je komisija u proljetnim ekonomskim prognozama blago smanjila procjenu rasta hrvatskoga gospodarstva sa 5,3% na 5%, ali je i povećala procjenu za iduću godinu s 4,6% na čak 6,1%.