News

Komentari 1

Fond za obnovu osigrao uvjete: Stiže natječaj za ravnatelja

Fond za obnovu osigrao uvjete: Stiže natječaj za ravnatelja

Kao i građani koji čekaju obnovu svojih domova, volio bih da sve to ide puno brže, no trudimo se maksimalno ubrzati procese kako bi na proljeće krenuli s procesom obnove, rekao je Damir Vanđelić

Fond za obnovu osigurao je uvjete za raspisivanje natječaja za ravnatelja i zamjenika raavnatelja Fonda.

Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić najavio je sljedeće aktivnosti i predstavio sve dosad odrađeno:

- U proteklih mjesec i pol dana od mog imenovanja pripremljen je niz relevantnih dokumenata koji su temelj za rad Fonda, preduvjet za zapošljavanja i koji predviđaju dvije najavljene samostalne službe – službu interne revizije i službu za prevenciju prevara. Kako sam već ranije isticao, moj cilj je da se cijeli proces obnove vodi što transparentnije, bez malverzacija i korupcije. Ovdje je riječ o jednom o najkompleksnijih projekata u Hrvatskoj, pa čak i u Europi u ovom trenutku i zato ustrojavamo antikoruptivni sustav potrošnje novca koji će u potpunosti smanjiti mogućnost neprihvatljivog korištenja javnih sredstava - istaknuo je Vanđelić dodavši kako s državnom tvrtkom APIS radi na pripremi informatičkih rješenja koja će to i omogućiti, poput elektroničkih dražbi.

U izradi je dokumentacija za javnu nabavu za usluge projektiranja, kontrole projekata i slično, a izrađena je i internetska stranica Fonda www.fzo.hr na kojoj je objavljeno sve dosad napravljeno. Tamo će se objaviti i natječaji za zapošljavanje.

- Većina poslova potrebnih za stvarni početak rada Fonda za obnovu je obavljena, za neke stvari, poput informatičkih rješenja koja će pratiti obnovu ipak treba malo više vremena, ali vjerujem da je, kao i kod gradnje kuće, nužno napraviti dobre temelje kako bi kasnije sve funkcioniralo bez poteškoća. Kao i građani koji čekaju obnovu svojih domova, volio bih da sve to ide puno brže, no trudimo se maksimalno ubrzati procese kako bi na proljeće krenuli s procesom obnove. Bitno je podsjetiti da puno toga ovisi i o samim građanima koji moraju prikupiti potrebnu dokumentaciju i podnijeti zahtjeve Ministarstvu graditeljstva - objasnio je Damir Vanđelić.

Do kraja godine, izvijestio je, predviđa se ukupan trošak rada Fonda od 36.190,00 kuna, što uključuje bruto plaću privremenog ravnatelja i troškove javnog bilježnika. Kako je i najavio, Damir Vanđelić podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Croatia osiguranja koja stupa na snagu 31. prosinca 2020. godine.
 

Najčitaniji članci