Obavijesti

News

Komentari 12

Grad Zagreb ipak i za sljedeću školsku godinu plaća udžbenike i za srednje škole

Grad Zagreb ipak i za sljedeću školsku godinu plaća udžbenike i za srednje škole
1

Država će kao i dosad, prema Zakonu u udžbenicima, pokriti troškove za udžbenike učenika u osnovnim školama u cijeloj Hrvatskoj. U Zagrebu također neće biti ukidanja Bandićeve mjere, iako je proračun napet

Učenici osnovnih škola u cijeloj Hrvatskoj i iduće će školske godine dobiti besplatne udžbenike, potvrdili su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz proračuna je za tu svrhu osigurano 155.000 kuna, a izdavači će dobiti onoliko koliko njihovih udžbenika odaberu učitelji i nastavnici. 

Trenutno je u javnoj raspravi i prijedlog odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola čije su obitelji korisnici minimalne naknade, odnosno socijalne pomoći. To je standardna procedura, te će nakon završetka e-savjetovanja, ta Odluka biti usvojena.

Financiranje ostalih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, kutija za pokuse, materijala za tehničku kulturu) ovisi o županijama i gradovima pod čijom su nadležnošću škole. Tako će u Gradu Zagrebu i u sljedećoj školskoj godini osigurati udžbenike plaćene iz proračuna i za srednjoškolce, a svi učenici i u osnovnim i u srednjim školama dobit će i ostale obrazovne materijale. Sve se porkiva prema programima javnih potreba u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022., te je u proračunu osigurano, kažu nam, 42 milijuna kuna.

S obzirom na najavljeni rebalans proračuna s obzirom na odluku Visokog suda da se majkama odgojiteljicama i dalje trebaju isplaćivati naknade, pitali smo hoće li to utjecati na odluku o financiranju udžbenika. Iz Grada poručuju - neće. 

Podsjetimo, udžbenici su povratni, odnosno, roditelji potpisuju preuzimanje na početku školske godine, te ih na kraju nastave vraćaju. To ne vrijedi za radne udžbenike (koji se koriste u nižim razredima OŠ), koji se ispisuju. Od ove godine svi učenici uče po novim kurikulima, pa se ne rade novi udžbenici. Jedino će se doštampati oni koji više nisu za upotrebu. 

Nabavka kompleta udžbenika, inače, uz popratni materijal, roditelje kojima to ne financira lokalna uprava, stoji i više od 2000 kuna.