News

Komentari 26

Gradski ured: Ravnatelj Boro Nogalo je zakonito smijenjen

Gradski ured: Ravnatelj Boro Nogalo je zakonito smijenjen

Gradski ured u priopćenju navodi da je Ministarstvo utvrdilo da je Odluka Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak o smjeni ravnatelja Nogala donesena zakonito

Zagrebački gradski ured za zdravstvo u srijedu je, kako navode, temeljem upita i širenja dezinformacija vezanih uz Dječju bolnicu Srebrnjak (DBS), priopćio kako je Ministarstvo zdravstva utvrdilo da je odluka o smjeni ravnatelja Bore Nogala donesena zakonito.

Prilažući dopis Ministarstva zdravstva, Gradski ured u priopćenju, koje potpisuje pročelnik Vjekoslav Jeleč, navodi da je Ministarstvo utvrdilo da je Odluka Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak o smjeni ravnatelja Nogala donesena zakonito.

U mišljenju Ministarstva, od 21. siječnja, vezano uz rad zdravstvenih ustanova, stoji da "prijelazna odredba članka 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije prekluzivnog karaktera te se do okončanja postupaka usklađivanja statuta zdravstvenih ustanova s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti primjenjuju odredbe važećih statuta tih ustanova, koje se odnose na sastav i broj članova Upravnih vijeća te koje propisuju da Upravno vijeće zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave ima pet članova i čine ga predstavnici osnivača (predsjednik i dva člana) te radnika ustanove (dva člana)".

Gradski je ured uz priopćenje priložio i Rješenje o obavljanju djelatnosti otorinolaringologije, Izvješća HZZO-a za 2015., 2016. i 2018. godinu te nalaz Gradskog kontrolnog ureda te ponovno ustvrdio da za obavljanje djelatnosti otorinolaringologije u Bolnici godinama nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke, da je u izvješćima HZZO-a utvrđeno kršenje Zakona o liječništvu u DBS-u te da je Gradski kontrolni ured konstatirao kako se određena zapošljavanja u Bolnici nisu provodila u skladu sa suglasnostima Upravnog vijeća u DBS-u.

Najčitaniji članci