News

Komentari 0

Hrvatski zavod za hitnu medicinu predstavio program usavršavanja za liječnike

Hrvatski zavod za hitnu medicinu predstavio program usavršavanja za liječnike

U sklopu projekta nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema za 21 županijski zavod za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za edukaciju na daljinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) predstavio je u ponedjeljak projekt cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, koji će u godinu dana proći 700 liječnika i medicinskih sestara i tehničara iz hitne medicinske službe kroz predavanja iz hitne medicine.

Projekt vrijedan gotovo pet milijuna kuna namijenjen je zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicine, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Cilj je poboljšati pristup održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, izvijestili su iz HZHM-a

U sklopu projekta nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema za 21 županijski zavod za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za edukaciju na daljinu.

Izgrađena je web platforma eUsavršavanje koja će služiti kao središnje mjesto organizacije i edukacije na daljinu, kao i arhiviranja edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta i omogućiti kontinuitet naobrazbe i nakon njegova završetka.

„Svima u zdravstvu je cilj omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu građanima, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja", rekla je ravnateljica HZHM Maja Grba-Bujević.

Hitna medicinska služba je specifična po velikoj fluktuaciji zdravstvenih radnika. Njihovo kontinuirano usavršavanje je nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti, istaknula je.

Omogućavanje prijenosa predavanja s centralne na više lokacija slušača skratit će vrijeme koje se potroši na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova i omogućiti brzu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u pandemijskim vremenima, kaže Grba Bujević.

Projektom eUsavršavanje izgrađena je baza za daljnji razvoja e-Učenja u hitnoj medicinskoj službi tako da se otvaraju mogućnosti telekonzultacija sa stručnjacima drugih grana medicine.

Najčitaniji članci