Obavijesti

News

Komentari 0

HUP: Veliko istraživanje o tome što poduzetnici očekuju od nove lokalne i regionalne vlasti

HUP: Veliko istraživanje o tome što poduzetnici očekuju od nove lokalne i regionalne vlasti

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pitala je poduzetnike što očekuju od predstavnika lokalne i regionalne uprave nakon lokalnih izbora 2021. U istraživanju je sudjelovao gotovo 200 tvrtki s više od 14 000 djelatnika.

Hrvatska udruga poslodavaca u svibnju je provela istraživanje o tome što poduzetnici očekuju od nove lokalne i regionalne uprave u narednom razdoblju. Pokušali su saznati u kojem dijelu donošenja ključnih razvojnih politika i ciljeva poduzetnici vide najveći prostor za poboljšanje. Istraživanje je segmentirano na gradsku/općinsku vlast te regionalnu/županijsku samoupravu.

Poduzetnici su istaknuli tri prioriteta koja općinska/gradska vlast mora odmah učiniti za poticanje oporavka poduzetništva:

1. Racionalizaciju troškova i broja zaposlenih u javnoj upravi (47% ispitanika)

2. Ukidanje administrativnih opterećenja i komunalnih nameta (44% ispitanika)

3. Ukidanje ili smanjenje prireza i drugih davanja (41% ispitanika)

Kada se radi o regijama, prioriteti se razlikuju. U Zagrebu je ukidanje ili smanjenje prireza na prvom mjestu, a primjerice u Dalmaciji su to novi prostorni i urbanistički planovi te ulaganje u nove poduzetničke zone. U Slavoniji je top prioritet ishodovanje građevinskih te drugih dozvola i uvjerenja, zajedno s ukidanjem administrativnih opterećenja i nameta. Potonje je prioritet i u Istri i Primorju.

Kada se radi o županijskoj nadležnosti, poduzetnici su istaknuli dvije inicijative koje su najznačajnije za pokretanje investicijskog ciklusa i otvaranje novih radnih mjesta:

1. Dodjela bespovratnih potpora kroz sustave poticajnih mjera

2. Donošenje novih županijskih razvojnih planova s ciljem povlačenja EU sredstava.

Poduzetnici su složni kada se radi o nezadovoljstvu korištenja EU fondova. Više od 60% ispitanika smatra kako su se EU fondovi do sada dominantno koristili za razvoj javne infrastrukture i regionalne samouprave. Više od 40% vjeruje da lokalna samouprava nije bila spremna za korištenje fondova, pa ih društvo nije moglo iskoristiti u razvoju poduzetništva.

Dio istraživanja bio je posvećen mogućem poboljšanju kvalitete života građana. Kao prioriete za ulaganje javnih sredstava, poduzetnici su istaknuli:

1. Izgradnju ili modernizaciju komunalne infrastrukture (48% ispitanika)

2. Izgradnju ili modernizaciju vrtića i osnovnih škola, uz dnevni boravak u nižim razredima (43% ispitanika)

3. Jačanje lokalne prometne i transportne infrastrukture (35% ispitanika)

Za ulaganja županijskih sredstava prvenstveno ističu:

1. Modernizaciju srednjih strukovnih škola i regionalnih centara kompetetnosti (48% ispitanika)

2. Jačanje lokalne prometne i transportne infrastrukture (47% ispitanika)

3. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu

Ispitanici s područja Slavonije istaknuli su i povećanje javnih površina, izgradnju parkova, šetnica, biciklističkih staza, U Dalmaciji je najvažnija modernizacija ili izgradnja komunalne infrastrukture. Istra i Primorje uz to ističku i izgradnju i modernizaciju vrtića i osnovnih škola te jačanje lokalne prometne infrastrukture. To je prioritet i poduzetnicima iz sjevernih županija Hrvatske.