News

Komentari 175

Igra propisa: Mislite da plaćate jeftiniju struju? Ne, varate se!

Igra propisa: Mislite da plaćate jeftiniju struju? Ne, varate se!

Zbunjeni: Mnogi građani ne znaju da moraju potpisati novi ugovor iako prelaze na jeftiniju tarifu unutar HEP grupe pa čekaju manje račune za struju a oni ne stižu

Mnogi građani koje je privukao projekt HEP Hepi ne znaju da, iako su kao korisnici ostali unutar HEP-ove grupe, moraju potpisati novi ugovor da bi plaćali jeftiniju struju.

Pa tako se događa da su neki u uvjerenju kako plaćaju niže tarife za struju jer su prešli na povoljniji paket usluga, te da prelazak na HEP Hepi uslugu ide automatizmom. Naime, do pojave konkurencije na hrvatskom tržištu, svi smo kupovali struju od HEP-ODS-a (distribucija). Oni imaju univerzalne cijene koje su, trenutno, najviše u Hrvatskoj. 

Tu najvišu cijenu sad plaćaju i svi oni koji vjeruju da projektom HEP Hepi struju plaćaju povoljnije jer se ipak radi o HEP-ovim tvrtkama. Da bi korisnik prešao na novu uslugu HEP Hepi i plaćao do 5,5 posto jeftiniju električnu energiju, ovisno je li potpisao ugovor na jednu, dvije ili tri godine, najprije mora potpisati ugovor s HEP Opskrbom jer je to njihova usluga. Tek tada može očekivati da će mu na adresu stizati manji računi.

Na internetskoj stranici http://hepi.hep.hr nalaze se detaljne i jednostavne upute kako prijeći u HEP Hepi i trošiti manje. Najprije treba popuniti online zahtjev. Nakon toga na kućnu adresu stiže ugovor napisan u dva primjerka, primjerak punomoći (kojom HEP Opskrba može u ime kupca dostavljati očitanje brojila HEP Distribuciji) i kuverta s plaćenom poštarinom kojom se potpisani primjerci dostavljaju HEP Opskrbi.

Mirela Klanac, glasnogovornica HEP-a objasnila je zašto prelazak na jeftiniju tarifu ne može ići automatizmom već je potrebno potpisati ugovor.

- Nitko nikog po zakonu ne smije automatski prebaciti na drugog opskrbljivača, već je to slobodna volja građana. Postoji razlika između univerzalne usluge i tržišne. HERA regulira cijenu univerzalne usluge kakvu ima HEP-ODS, a tržišnu kakvu nudi HEP Opskrba regulira tržište - objašnjava Mirela Klanac i naglašava kako su svjesni da svi građani nemaju internet i mogućnost popunjavanja online zahtjeva za prelazak u HEP Opskrbu. 

Zbog toga su već ranije putem medija pozvali takve građane da im se jave na besplatni broj telefona 08005255 na kojem će agent umjesto njih popuniti zahtjev i poslati im ugovore na kućne adrese.

Nenad Kurtović iz Saveza udruga za zaštitu potrošača upozorava građane.

- Prije potpisivanja ugovora, savjetujem građanima da dobro pročitaju opće uvjete, što nude, kakve su posljedice raskidanja ugovora i slično. Također, tko ostane u HEP Distribuciji, ostaje i u njihovoj univerzalnoj usluzi, a ta tarifa je najviša od svih na tržištu. Takvi korisnici dobivaju samo jednu uplatnicu. S druge strane, oni isporučuju struju za sve opskrbljivače, pa tako građani koji više nisu u HEP Distribuciji dobivaju dvije uplatnice. Jednu i dalje dobivaju od HEP Distribucije i ta se odnosi na mrežarinu, a drugu od novog opskrbljivača - objasnio je Nenad Kurtović i dodao da, neovisno od kojeg opskrbljivača kupujemo struju, kad se brojilo pokvari, na intervenciju se zove isključivo HEP distribucija (HEP-ODS).

Do danas je u Hrvatskoj mali broj građana, oko dva posto, promijenio opskrbljivača. Neki ne razmišljaju o tome, dok drugi smatraju da je ušteda premala da bi gubili vrijeme.

- Ne da mi se za pet posto gnjaviti i potpisivati ugovore. Na 300 kuna uštedio sam 15 kuna, a je ušteda - kaže Ante.

Najčitaniji članci