News

Komentari 1

IMAMO ZAKON: Roditelji će biti uz bolesnu djecu

IMAMO ZAKON: Roditelji će biti uz bolesnu djecu

Roditelji će napokon moći biti uza svoju bolesnu djecu i za to primati plaću od poslodavca - države. Zakon o djeci u srijedu ide pred Vladu

Zakon koji će roditeljima djece s najtežom invalidnosti donijeti bolji život i vratiti barem malo dostojanstva u srijedu ide pred Vladu. Akcija 24sata u kojoj smo se više od godinu dana borili da roditelji najteže bolesne djece dobiju status njegovatelja tako je polučila samo djelomičan uspjeh. Roditelji će dobiti status njegovatelja, ali ne i onoliko prava koliko smo tražili. Zakon bi, prema preliminarnim procjenama pomoćnika ministra za socijalnu skrb Dragutina Keserice, postao važeći 1. listopada. Tada se roditelji koji ispunjavaju uvjete trebaju javiti nadležnim centrima za socijalnu skrb kako bi ostvarili pravo. Za početak bi plaća roditelja njegovatelja bila 2000 kuna plus pripadajući doprinosi za staž i zdravstveno. Roditelji će status moći dobiti čim komisija kod djeteta utvrdi trajno najteže oštećenje, što znači i mnogo prije sedme godine djetetova života. Ako nečije dijete i prije 1. listopada, kad će novi zakon stupiti na snagu, napuni sedam godina, ti roditelji neće izgubiti pravo na naknadu od 2000 kuna koju je majka dobivala na produljenom porodiljnom. Dosad je zakon prisiljavao roditelje da, nakon što dijete navrši sedam godina, a oni izgube naknadu, biraju između dvije doslovno katastrofalne situacije - otići raditi i prepustiti teško bolesno dijete ustanovi, gdje je osuđeno na smrt, ili ostati s djetetom i bez ikakvih primanja doći na rub egzistencije. Sada će, prema novom zakonu, roditeljima poslodavac biti država, a zanimanje će im biti njegovatelj. Kad ostvare pravo, roditelji se neće smjeti zaposliti nigdje drugdje. Iako početna plaća od 2000 kuna znači davanje mrvica roditeljima kojima briga za djecu iziskuje goleme troškove, ipak samo donošenje zakona i uvođenje statusa roditelja njegovatelja predstavlja golem pomak jer takvo nešto Hrvatska nikad nije imala. Pomoćnik ministra za socijalnu skrb Dragutin Keserica kaže da zakon predstavlja maksimalnu zaštitu najteže hendikepiranih, a dan prije sjednice Vlade ustupio nam je primjerak nacrta prijedloga novog zakona. S vremenom će se novi zakon zasigurno morati dorađivati kako bi se roditeljima i njihovoj djeci dao maksimum prava, a u Ministarstvu, primjerice, jamče da se za utvrđivanje oštećenja na vještačenjima više neće morati čekati da dijete navrši tri godine, nego će to biti praksa već nekoliko mjeseci nakon djetetova rođenja. Time će i roditelji moći prije dobiti status njegovatelja. Da je plaća od 2000 kuna mizerna, slažu se majke djece s najtežom invalidnošću Dijana Aničić iz Splita i Leonela Pomper iz Zagreba. Situacija bi se popravila, kažu one, kad bi takva djeca dobila znatno veću invalidninu od ostale djece, a ona se čak ne bi morala isplaćivati, nego bi postojala na principu vaučera s kojeg bi novac odlazio na apsolutno sve djetetove potrebe. Varijantu vaučera kakvu imaju Njemačka i Austrija razmatraju i u Ministarstvu, potvrdio nam je Dragutin Keserica. Djeca s Downovim sindromom također su bila dio naše akcije, a ona su zakinuta na način da im sadašnji zakon ne omogućuje pravo na osobnu invalidninu. Često se dogodi da osoba s Downom proživi cijeli život, a da ne ostvari baš nikakva prava. Ministar Ljubičić više je puta prošle godine javno obećao da će Downovci odmah nakon rođenja dobivati pravo na osnovnu osobnu invalidninu. Do sada se to još nije dogodilo i roditelji djece s Downom i dalje biju svoju bitku.

Najčitaniji članci