News

Komentari 172

Jedvaju zvali policiju: 'Što me sada je***e što igram košarku'

Jedvaju zvali policiju: 'Što me sada je***e što igram košarku'

Općinski prekršajni sud u Zagrebu osudio je nogometaša Tina Jedvaja koji je 19. lipnja 2017. godine u Zagrebu vrijeđao policajce prilikom intervencije. Izrečena mu je kazna od 193 kune

Šta me je**** što igram košarku, a cijeli grad ori od In music festivala, kazao je policajcima Tin Jedvaj (24), koji trenutačno nastupa za Bayer Leverkusen.

Naime, policajci su Jedvaja 19. lipnja 2017. godine zatekli na igralištu na Jarunu dok je on s prijateljima igrao košarku, a netko se od građana žalio na buku na igralištu. 

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu u to vrijeme na Jarunu u blizini je trajao In music festival i glazba je bila toliko glasna da je to bilo gotovo nesnošljivo. Jedvaj se branio da je rekao policajcima da oni samo igraju košarku, da ne prave nikakvu buku i galamu.

Sjeća se da su mu policajci rekli da treba ići s njima u postaju zbog remećenja javnog reda i mira, na što je on rekao da što ga vode zbog toga što igra košarku i da oni ne stvaraju nikakvu buku, a da cijeli grad bruji od In music festivala koji se te večeri održavao na prostoru Jaruna.

Dalje je naveo da ga je policajac pitao gdje živi, on je rekao u Njemačkoj, gdje je tada stvarno živio, a policajac je mislio da ga zeza. Na kraju je okrivljenik ponovio da je pristao otići s policajcima i da nije činio bilo kakvu buku niti galamu.

Na sudu je ispitan i policajac koji je kazao da ih je Jedvaj vrijeđao prilikom intervencije. Braniteljica Jedvaja je predložila saslušanje Jedvajevih prijatelja, no oni se nisu odazvali pozivima na glavnu raspravu. Sudac nije dalje ustrajao u pozivanju ovih svjedoka, jer bi to samo odugovlačilo ovaj prekršajni postupak.

Jedvaj je počinio prekršaj iz čl. 17. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i kažnjen je kaznom od 193 kune, a temeljem odredbe članka 33.stavka 10. Prekršajnog zakona Jedvaj je obvezan platiti novčanu kaznu u korist Državnog proračuna na račun naveden u priloženom predlošku uplatnice, u roku 15 dana po pravomoćnosti ove presude, jer će se u protivnom postupiti po odredbama članka 34. Prekršajnog zakona.

Ako Jedvaj u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne u korist Državnog proračuna, prema priloženom predlošku uplatnice, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti uplaćena.

Najčitaniji članci