News

Komentari 2

Korbar: Sanacija je moguća no pitanje je isplati li se, a to će procijeniti građevinska struka

Korbar: Sanacija je moguća no pitanje je isplati li se, a to će procijeniti građevinska struka

Znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta upozorio je na problem stavljanja stručnog ispred znanstvenog aspekta cijele priče, koji jedini može zapravo sagledati na pravi način regionalnu sliku...

Znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta Tvrtko Korbar kazao je kako su, prema objavama u medijima, mjerenja Države geodetske uprave, provedena tijekom siječnja, potvrdila preliminarne satelitske i geološke podatke o pomicanju tla na potresnom području Petrinje, Siska i Gline, koji su definirani prvih dana nakon potresa. 

Državna geodetska uprava preciznim mjerenjima pomaka fiksnih geodetskih točaka utvrdila je da su se Petrinja i Sisak pomaknuli i do 86 centimetara, dok je Glina potonula za 10 centimetara.

- Svaki pojedini rasjed ima na površini pomak od do desetak centimetara, a kumulativno u sustavu rasjeda na širem području je to oko 80 centimetara. Što to znači za stanovništvo tog područja svima je jasno i vidi se kroz manifestacije tih rasjeda na površini, od pukotina do izlijeva pješčanih vulkana, koji su se otvarali i razmicali temelje kuća, nasipe, cjevovode i ceste koje se nalaze na putu rasjeda... Sve to je vjerojatno posljedica tih pomaka - kazao je Korbar. 

Upozorio je i na problem stavljanja stručnog ispred znanstvenog aspekta cijele priče, barem sudeći prema objavama u medijima.

- Znanstveni multidisciplinarni pristup je jako važan jer on jedini može zapravo sagledati na pravi način regionalnu sliku te temeljem toga uputiti stručnjake od geotehničara i ostalih da na pojedinim lokacijama odrade svoj dio posla. Ako to već nije napravljeno, treba prvo snimiti cijelo područje i sve pukotine, georeferencirati ih, staviti na karte te na temelju toga preciznije interpretirati sustav rasjeda duž kojeg je došlo do svih tih pomaka - kazao je.

Naime, dobiveni rezultati koristit će se za planiranje aktivnosti vezanih uz obnovu oštećenih objekata, provođenje homogenizacije katastarskih planova, potrebnih novih katastarsko geodetskih izmjera te za daljnje istraživanje i postupanje u svrhu preciznog koordinatnog definiranja prostora. Ranije su se iz Vlade mogle čuti poruke kako će se neke obitelji morati preseliti na druge lokacije, ako geolozi kažu da je područje na kojem se do sada živjelo potpuno nestabilno i nepogodno za novu gradnju, a ima li budućnosti za nastavak života na području rasjeda Tvrtko Korbar kaže:

- Postoji mogućnost sanacije i time se bave geotehničari i geomehaničari. To su metode koje iziskuju određena sredstva i sad je pitanje samo isplati li se stabilizirati jedno takvo područje kojem je narušena stabilnost zbog nekih privatnih kuća ili neke objekte treba izmještati. To će procijeniti građevinska struka nakon provedenih detaljnih istraživanja - poručio je Korbar.

Najčitaniji članci