News

Komentari 22

Malenica kreće u izradu Nacionalnih planova razvoja javne uprave i pravosuđa

Malenica kreće u izradu Nacionalnih planova razvoja javne uprave i pravosuđa

Vlada je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da u roku od 30 dana imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Nacionalnih planova za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Vlada je na sjednici donijela odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnih planova razvoja javne uprave i pravosudnog sustava od 2021. do 2027, kojom je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da u roku od 30 dana imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga tih Nacionalnih planova. 

- Prioriteti u području javne uprave odnose se na jačanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave, daljnju optimizaciju i digitalizaciju procesa javne uprave, razvoj ljudskih potencijala te jačanje transparentnosti i participacije građana - istaknuo je ministar Ivan Malenica. 

Naime, izrada Nacionalnih planova razvoja javne uprave i pravosudnih sustava od 2021. do 2027. godine planirana je radi razrade provedbe strateškog cilja 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

- Isteklo je razdoblje važenja Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2015. do 2020. godine temeljem koje je provedeno niz projekata za razvoj javne uprave usmjeren na unapređenje upravnih kapaciteta i bolju organizaciju javne uprave. Međutim, ciljevi prethodne Strategije se i dalje provode kroz postojeće projekte podržane kroz Europske strukturne i investicijske fondove, a u pripremi su i projekti poput daljnje digitalizacije upravnih postupaka, unaprjeđenje sustava za upravljanje ljudskim resursima i polaganje državnog ispita, uspostava sustava i fizičke mreže jedinstvenih upravnih mjesta, uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu (tzv. „smart working“) i drugih, koji će se zaokružiti kroz novi Nacionalni plan - stoji u odluci.

Što se tiče pravosudnog sustava, polazište za izradu Nacionalnog plana, istaknuo je Malenica bit će definirani prioriteti javne politike iz područja pravosuđa prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji, odnosno nastavak smanjivanja broja neriješenih predmeta i skraćivanje trajanja sudskih postupaka poboljšanjem učinkovitosti, unaprjeđenje kompetencija i upravljačkih vještina u pravosudnom sustavu, unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta u pravosudnim tijelima radi poboljšanja radnih uvjeta za osoblje pravosudnog sektora i veće zadovoljstvo građana, te optimizacija i digitalizacija usluga i procesa u pravosudnom sustavu.

- Također, u Nacionalnom planu bit će razrađeni prioriteti za osnaživanje nadležnih tijela pravosudnog sustava za borbu protiv korupcije, uz kontinuiranu provedbu i unapređenje antikorupcijskih mehanizama - dodao je ministar.

Najčitaniji članci