News

Komentari 44

Malenica odbio molbu Zorana Mamića da kaznu odsluži u BiH

Malenica odbio molbu Zorana Mamića da kaznu odsluži u BiH

Zoran Mamić, ranije je, kao i njegov brat Zdravko, zatražio izdržavanje kazne u BiH. Međutim, sutkinja je utvrdila da za to nisu ispunjeni svi uvjeti pa je sukladno tome ministarstvo prihvatilo tu odluku

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica odbio je molbu Zorana Mamića za izdržavanje kazne u BiH. Za N1 je rekao kako je Ministarstvo zaprimilo dokumentaciju i da je sutkinja odlučila da uvjeti nisu ispunjeni. 

- Sukladno toj odluci je Ministarstvo pravosuđa i postupilo. Dakle, u ovoj čitavoj proceduri nadležnost suda je Županijskog suda u Zagrebu, odnosno sutkinje izvršenja koja utvrđuje ispunjavanje svih uvjeta, sutkinja je utvrdila da nisu ispunjeni svi uvjeti tako da je sukladno tome i ministarstvo prihvatilo odluku Županijskog suda u Zagrebu - rekao je. 

Molbu Zorana Mamića, kojom traži odsluženje kazne u BiH, sutkinja je ranije proslijedila Ministarstvu pravosuđa uz dopis u kojem je dala negativno mišljenje. Sutkinja smatra da se odsluženjem zatvorske kazne u BiH ne bi postigla bolja resocijalizacija koja je potrebna jer je Zoran Mamić većinu svog života živio i radio u Zagrebu i da su mu tu i obitelj i imovina.

Najčitaniji članci