News

Komentari 0

Nasilje se relativizira i ne rješava. Politika ga vidi samo kad je i sama ugrožena

Nasilje se relativizira i ne rješava. Politika ga vidi samo kad je i sama ugrožena

Nulta tolerancija na nasilje u školama je floskula. Društvo je zapušteno, a vlasti nije briga

Škole su mikrosvemiri u kojima se odražava sve ono što se odvija u društvu - navike, mentalitet, stavovi cijele zajednice. Vršnjačko nasilje dio je te priče. Iako se volimo smatrati gostoljubivom, ljubaznom zajednicom, koja voli pomagati i brinuti za bližnje, uronjeni smo u nasilje. Od slučajeva obiteljskog nasilja, preko strašnih prometnih nesreća zbog divljanja na cestama, što je jednako tako nasilje, do napada i ubojstava.