News

Komentari 68

Nisu našli nepravilnosti: Boro Nogalo nezakonito smijenjen?

Nisu našli nepravilnosti: Boro Nogalo nezakonito smijenjen?

Ne zna se zašto ministarstvo nije obavijestilo javnost, premda je prošlo više od 20 dana, o svom nalazu jer u međuvremenu u bolnici je raspisan natječaj za novog ravnatelja koji bi ga trebao zamijeniti

Zdravstvena inspekcija nije utvrdila nezakonitosti u radu Dječje bolnice Srebrnjak što je navedeno u njezinu nalazu koji je proveden 19. i 20. prosinca, uključujući i navodno nadriliječništvo te obavljanje djelatnosti za koje, kažu u gradu, nije imala odobrenje Ministarstva zdravstva.

Ne zna se zašto ministarstvo nije obavijestilo javnost, premda je prošlo više od 20 dana, o svom nalazu jer u međuvremenu u bolnici je raspisan natječaj za novog ravnatelja koji bi ga trebao zamijeniti.

Zagreb: Djelatnici Dječje bolnice Srebrnjak održali prosvjed

Inspekcija je u svom nalazu izrijekom rekla da je "Upravno vijeće kad je odlučivalo o smjeni bilo ustrojeno nezakonito odnosno imalo je pet članova a po Zakonu ih je trebalo biti sedam". No, i novo Upravno vijeće također donosi odluke premda još nije konstituirano.

U zaključcima inspekcije kaže se da optužbe za nadriliječništvo nisu potvrđene "jer je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je nutricionistica na zahtjev liječnika samo provodila nutricionistička savjetovanja te mjerenja koja su u njezinoj domeni, a nalaz bi potom bio proslijeđen liječniku koji je to i tražio". Sve to rađeno je u dogovoru i koordinirano s kontrolorima HZZO-a, piše Jutarnji list

Naime, gradonačelnikova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević izrijekom je bila najavila tužbu za nadriliječništvo u dječjoj bolnici premda su svi 'papiri' govorili suprotno, a što je inspekcija i potvrdila.

 

Najčitaniji članci