Od nedjelje su na snazi nove mjere protiv korone, pogledajte koje vrijede u vašoj županiji | 24sata
Obavijesti

News

Komentari 25

Od nedjelje su na snazi nove mjere protiv korone, pogledajte koje vrijede u vašoj županiji

Od nedjelje su na snazi nove mjere protiv korone, pogledajte koje vrijede u vašoj županiji

Uz mjere koje su na snazi za cijelu državu, tu su i mjere po pojedinim županijama. Skupili smo ih sve na jedno mjesto...

VIDEO

Od 22. studenog do 15. prosinca na razini cijele Hrvatske uvode se nove, strože mjere.

Broj ljudi na javnim okupljanjima tako se smanjuje s 50 na 25 osoba, na svadbama može biti 15, umjesto 30 osoba, a na sprovodima 25, s tim da se sućut ne smije izražavati bliskim kontaktom. Na privatnim zabavama može biti 10 osoba. Zabranjuje se rad noćnih klubova, kasina i automat klubova, a ugostiteljskim objektima se skraćuje radno vrijeme do 22 sata. Na svim ugostiteljskim objektima, kao i prodavaonicama moraju se istaknuti obavijesti koliko ljudi može istovremeno biti unutra, sukladno preporukama HZJZ-a. Uvodi se zabrana prodaja alkoholnih pića od 22 do 6 sati. Tamo gdje nema ograničenja broja na 25 osoba, kao što su kulturne izvedbe, kino projekcije, muzeji, vjerski obredi, sjednice predstavničkih tijela, broj osoba koji unutra mogu biti ograničava se na veličinu prostora, koji se dijeli s četiri metra kvadratna. Dakle za svaku osobu moraju biti osigurana četiri kvadratna metra površine. Sva javna događanja morat će završiti u 22 sata. Sportska natjecanja će se održavati i dalje bez gledatelja.

Uz ove nove, svaka županija ima i svoje posebno propisane mjere koje smo skupili na jedno mjesto. 

Bjelovarsko - bilogorska

 - zabrana posjeta korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom

 - zabrana izlaska korisnika izvan dvorišta objekata pružatelja usluga smještaja za starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim ili drugim opravdanim razlozima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

Posebne mjere za područje Općine Đulovac


- na svim vjerskim okupljanjima, uključujući mise, na području Općine Đulovac obvezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera nošenja zaštitne maske za lice ili medicinske maske te vođenje evidencije prisutnih s osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona), ako je prisutno više od 50 osoba. Evidencije se čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju  potrebe predaju županijskoj epidemiološkoj službi

 -  ograničavaju se okupljanja na javnim površinama na najviše 10 osoba

 -  na privatnim proslavama i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba

Brodsko - posavska 

- sve vrste ugostiteljskih objekata mogu za goste biti otvoreni najduže do 22,00 sata a nakon tog vremena dopuštena je samo priprema i dostava hrane za van

 - obaveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca

 - obaveza za sve ugostiteljske objekte da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti u ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju

 - organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

 - na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - na profesionalnim i amaterskim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama može biti prisutno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te druge odrasle osobe (domovi za stare i nemoćne osobe, udomiteljske obitelji i druge ustanove socijalne skrbi)

 - zabranjuju se izlasci korisnika izvan prostora objekta i dvorišta pružatelja usluga smještaja starijih i nemoćnih osoba, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

 - preporuka da se posjete djeci u udomiteljskim obiteljima smanje na najmanju moguću mjeru te da udomitelji maloljetne djece omoguće češće kontakte roditelja s maloljetnom djecom putem neizravnih oblika komunikacije, osim u slučajevima koji su definirani sudskim odlukama gdje je preporuka da se susreti održavaju sukladno sudskim odlukama, ali uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko – posavske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja.

Capak o cjepivu koje je naručila Hrvatska: Nismo tada znali koliko će ono biti učinkovito
Capak o cjepivu koje je naručila Hrvatska: Nismo tada znali koliko će ono biti učinkovito

Dubrovačko - neretvanska

 - ostale privatne svečanosti i proslave mogu se organizirati samo u krugu obitelji i na njima može biti prisutno najviše 20 osoba

 - na svim društvenim javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena okupljanja) obavezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra. Mjera fizičke distance od minimalno 2 metra ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva te između osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu, s time da takve skupine osoba između kojih nije nužna mjera fizičke distance od minimalno 2 metra ne mogu imati više od 5 osoba

 - organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata odgovorni su za provođenje epidemioloških mjera te su dužni vršiti nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

Zbog povećanja broja zaraženih na području Dubrovačko - neretvanske županije, lokalni Stožer raspravlja o uvođenju još strožih mjera, no o tome još nisu donijeli odluku.

Grad Zagreb

 - obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska i druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra;

 - obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje nije moguće održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra;

 - na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe, druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - preporuka povećanja broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć s obzirom na kapacitete Zagrebačkog električnog tramvaja;

 - preporuka pojačanog nadzora neformalnih okupljanjima u gradu Zagrebu;

 - organizatori društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su kontrolirati provođenje epidemioloških mjera na društvenim okupljanjima, odnosno u ugostiteljskim objektima;

 - zabrana posjeta korisnicima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe i sl.)

 - zabrana izlaska korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi (uključujući i povremene svakodnevne, jednodnevne odlaske u obitelj, na izlete i sl.), izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

 - omogućavanje korisnicima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi odlazak u obitelj na vrijeme duže od 5 dana, uz obvezu dostave negativnog nalaza na SARS-CoV-2 te provođenje dodatnih mjera prilikom povratka kod pružatelja usluge (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.)

 - izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnica, terasa i sl.) dopušteni su uz obvezno nošenje maski za lice te pridržavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara

 - provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.)

Ova mjera ne odnosi se na odlazak u dnevnu bolnicu, hemodijalizu ili specijalističko-konzilijarne preglede.

 - ograničavanje rada ugostiteljskih objekata koji posluju u prostoru pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi isključivo za korisnike i zaposlenike pružatelja, ukoliko se ugostiteljska usluga pruža u prostoru koji nema poseban ulaz

 - obveza za ostale zakupce prostora kod pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi da organiziraju svoj rad na način da se odredi vrijeme kad su usluge dostupne isključivo korisnicima, uz obveznu prethodnu dezinfekciju prostora i opreme.

Istarska županija

 - uz sve mjere koje donosi nacionalni Stožer, Istrijani više ne moraju nositi maske u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije, osim ako su ti ugostiteljski objekti u shopping centrima
 

Karlovačka županija

 - zabranjeni su posjeti domovima za starije i nemoćne osobe te ostalim ustanovama socijalne skrbi za područje Karlovačke županije

Koprivničko - križevačka

 - u svim zatvorenim prostorima u kojma se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja obavezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski

Ličko - senjska

- obveza dezinficiranja ruku i nošenja maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim objektima u kojima se obavljaju javne djelatnosti osim u objektima u kojima se poslužuje hrana i piće

 - na svim javnim i društvenim okupljanjima u zatvorenim prostorima (izložbe, priredbe, vjerska okupljanja, manifestacije i sl.) obvezna je upotreba dezinfekcijskih sredstava i nošenje maski za lice ili medicinskih maski te održavanje fizičke distance od 2 metra

Međimurska županija

 - zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 20 osoba na jednom mjestu

 - na vjerskim okupljanjima može biti nazočno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama može biti prisutno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - obustava korištenja sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta (nogomet, rukomet, košarka i sl.) izuzev za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja

 - obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa

 - obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca

 - obveza za sve ugostiteljske objekte da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti u ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju

 - organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

 - zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te druge osobe koje koriste socijalne usluge smještaja (djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom)

 - zabranjuju se izlasci korisnika izvan dvorišta objekta pružatelja usluga smještaja starijih i nemoćnih osoba te odraslih osoba koje koriste socijalnu uslugu smještaja (djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom), osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima kada je izlazak dopušten uz pratnju ovlaštene sobe pružatelja usluge smještaja

 - preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva, uz održavanje fizičke distance i svih higijenskih mjera

 - preporuka da se sjednice skupština i vijeća održavaju, kad god je to moguće, putem videokonferencija i drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Međimurske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja

 - preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i održavanje minimalnog fizičkog razmaka od najmanje 2 metra

 - preporuka poslodavcima da obavezno provjetravaju prostorije u kojima se radnici zadržavaju

 - preporuka da se ne organiziraju turistička putovanja i drugi izleti autobusa u kojima dolazi do kontakta većeg broja osoba te da se izbjegava organizacija kulturno-umjetničkih programa (izložbe, predavanja i sl.) na kojima se očekuje dolazak većeg broja osoba

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave da ne iznajmljuju ili na drugi način ustupaju na korištenje sportske objekte u njihovom vlasništvu, izuzev za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja

Osječko - baranjska

 - zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obavezan napraviti procjenu rizika

 - provođenje stroge kontrole prilikom ulaska i izlaska iz domova za starije i nemoćne osobe

 - prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne osobe sukladno uputama županijske epidemiološke službe

 - na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano 4 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - preporuka da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama bude prisutno najviše 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja

Kršili izolaciju kod Varaždina: Išli u dućan, na tehnički i tulume
Kršili izolaciju kod Varaždina: Išli u dućan, na tehnički i tulume

Požeško - slavonska

- u svim zatvorenim prostorima u kojma se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja obavezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski

 - obvezno nošenje masku za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata dok se ne konzumira hrana, pića i napitci

 - svadbene svečanosti obavezno se prijavljuju teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite, na njima može biti prisutno najviše 50 osoba te se obavezno vodi evidencija s osnovnim podacima prisutnih osoba (ime, prezime i broj telefona ili mobitela); evidencija se obavezno čuva najmanje 14 dana i u slučaju potrebe dostavlja županijskoj epidemiološkoj službi

  - na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i ostala društvena i javna okupljanja) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski

 - organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

 - zabranjuju se posjeti i izlasci korisnicima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

 - izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluga (dvorište, okućnica i sl.) dopušteni su uz pridržavanje svih epidemioloških mjera u vrijeme i na način koji odredi ustanova

 - provođenje dodatnih mjera opreza prilikom smještaja novih korisnika u ustanove socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja te prilikom povratka korisnika s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakata s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.). 

Primorsko - goranska

 - obaveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove I sl.), osim u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća

 - obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa

 - obaveza za sve ugostiteljske objekte da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti u ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju

 - organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera;

 - zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne osobe osim u iznimnim slučajevima, kada su prema procjeni uprave doma neophodne i kada se mogu organizirati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a posjetitelji prije posjeta predoče potpisanu izjavu o negativnim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima izloženosti bolesti koje mogu upućivati na zaraženost i negativan test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata ili nalaz koji potvrđuje da su preboljeli COVID-19

 - korisnici domova za starije i nemoćne osobe trebaju izbjegavati kontakt s osobama izvan domova u koje su smješteni, uz posebnu pažnju nad primjenom preventivnih mjera kod upućivanja na medicinske preglede i postupke pri drugim nužnim kontaktima

  - preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva;

 - preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6,00 do 8,30 sati, osim u opravdanim razlozima

 - preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano

 - preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguće te provjetravaju prostorije u kojima se radnici zadržavaju

 - preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima ustanova koje pružaju socijalnu uslugu smještaja da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima  većeg broja osoba

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko – goranske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja.

Sisačko - moslavačka

 - u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja djelatnost trgovine i ustanovama koje se bave javnom djelatnošću obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski

 - na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru ograničava se broj osoba koje mogu biti prisutne (jedna osoba na 4 kvadratna metra bruto površine), obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski te održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

 - sahrane se održavaju uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom

 - sportska natjecanja mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja

 - prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obavezne nositi maske za lice ili medicinske maske te dezinficirati ruke

 - organizirani lov je dopušten samo uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera

 - zabranjuju se posjeti bolnicama, domovima za starije i nemoćne te drugim ustanovama socijalne skrbi

 - zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne osobe te drugih ustanova socijalne skrbi izvan njihovih prostora, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima 

 - preporuka domovima za starije i nemoćne te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi da organiziraju rad u smjenama, kad god je to moguće

 - preporuka da se odgode odlasci na maturalna putovanja

Splitsko - dalmatinska


 - obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata dok se ne konzumira hrana, piće i napitci

 -  organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera;

 - sportska natjecanja u zatvorenim objektima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja

 - zabranjuju se posjeti i izlasci iz domova za starije i drugih ustanova socijalne skrbi te se daje preporuka da se rad organizira u smjenama, kad god je to moguće

Šibensko - kninska

 - zabranjuju se posjeti korisnicima ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja

 - zabranjuju se izlasci korisnika ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja izvan prostora objekta i dvorišta, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

 - preporuka sportskim udrugama i drugim organiziranim skupinama koje ne sudjeluju u službenim natjecanjima da ne održavaju treninge, pripremne vježbe i rekreativne aktivnosti u zatvorenim prostorima

 - preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na što manji broj povezanih kućanstava

 - preporuka da se sjednice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju putem videokonferencije ili uz pomoć drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu

 - preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i uz održavanje fizičkog razmaka od najmanje 2 metra, kad god je to moguće.


Varaždinska županija

 - zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na otvorenom na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu

 - zabrana svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima

 - privremena obustava rada svih ugostiteljskih objekata, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane

 - na vjerskim okupljanjima i obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu

 - privremena obustava profesionalnih umjetničkim izvedbi i programa, izložbi, sajmova i sličnih manifestacija te kino projekcija

 - privremena obustava sportskih natjecanja i organiziranih treninga u sportovima u kojima dolazi do fizičkog kontakta  (nogomet, rukomet, košarka i sl.)

 - privremena obustava korištenja sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta (nogomet, rukomet, košarka i sl.)

 - obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa

 - obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca

 - obveza za sve prodavaonice i trgovine da osiguraju obvezno dezinficiranje ruku kupaca prije ulaska u njihov prostor te da osiguraju dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog

 - zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom

 - zabranjuju se izlasci korisnika izvan dvorišta objekta pružatelja usluga smještaja starijih i nemoćnih osoba te odraslih osoba s invaliditetom, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

 - preporuka da se privatna okupljanja ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva

 - preporuka da se sjednice skupština i vijeća održavaju, kad god je to moguće, putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Varaždinske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja

 - preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i održavanje minimalnog fizičkog razmaka od najmanje 2 metra

 - preporuka poslodavcima da obvezno provjetravaju prostorije u kojima se radnici zadržavaju

Virovitičko - posavska

 - preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova i zaposlenicima pružatelja socijalne skrbi smještaja u sustavu socijalne skrbi da ne odlaze na stručne skupove i druge skupno organizirane oblike usavršavanja zaposlenika (kongresi, simpoziji, predavanja, radionice i sl.) te druga okupljanja na kojima je prisutan veći broj osoba

 - preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

 - zabranjuju se izlasci korisnicima domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

 - posjeti pokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su na otvorenim prostorima domova sukladno planu kojeg utvrdi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba, uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u neposredni međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima, a posjet može trajati najduže 30 minuta

 - posjeti nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su iznimno u zatvorenim prostorima domova sukladno procjeni ravnatelja ili druge ovlaštene osobe, uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima, a posjet može trajati najduže 15 minuta; osobe koje dolaze i posjet korisnicima domova za starije i nemoćne osobe obvezno koriste zaštitnu masku ili medicinsku masku i ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu

Vukovarsko - srijemska

 - na svim društvenim okupljanjima obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski

 - organizatori sportskih natjecanja obvezni su osigurati uvjete za održavanje natjecanja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a sportska natjecanja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja

 - prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obvezne nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke

 - u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja djelatnost trgovine i ustanovama koje obavljaju javnu djelatnost obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski

 - organizatori društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

 - preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

 - zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, kada odluku o tome donose ravnatelji ili druga ovlaštena osoba

 - zabrana izlazaka korisnika iz domova za starije i nemoćne osobe, osim zbog medicinski uvjetovanih razloga ili drugih opravdanih razloga, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

Zagrebačka županija

- obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

 - obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na svim otvorenim prostorima gdje nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metar

 - na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, izložbe, mise, sportska natjecanja i sl.) obavezno je pridržavanje propisanih epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 - organizatori svih društvenih i javnim okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

 - zabrana posjeta korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

 - zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

 - izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluge (okućnice, terase i sl.) dopušteni su uz obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara

 - provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakata s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)

 - preporuka pružateljima socijalnih usluga smještaja da korisnicima omoguće duže i češće telefoniranje te, ako imaju takve mogućnosti, omoguće i video pozive

 - preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

 - preporuka jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije da zabrane iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u njihovom vlasništvu za sva okupljanja

 - preporuka građanima Zagrebačke županije da ne putuju izvan granica Republike Hrvatske, osim ako za to postoje neodgodivi poslovni, osobni ili neki drugi razlozi

 - preporuka građanima Zagrebačke županije da za blagdan Svih svetih posjete grobljima organiziraju kroz više dana

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Komentari 25