News

Komentari 0

Odluke sa zatvorene sjednice

Odluke sa zatvorene sjednice

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. imenovanje Jure Sertića za direktora toga društva

Vlada je u četvrtak na zatvorenome dijelu sjednice Vlade utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara EU: Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 9. studenoga 2021. te Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 11. studenoga 2021.

S obzirom na to da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju, priopćeno je, među ostalim, iz Vlade RH.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. imenovanje Jure Sertića za direktora toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Croatia Airlines d.d. imenovanje Jasmina Bajića za člana Uprave - direktora društva, na razdoblje od najduže šest mjeseci, a do provedbe postupka imenovanja člana Uprave - direktora Društva putem javnog natječaja, jer mu mandat ističe 6. studenoga 2021., navodi se u priopćenju.

Najčitaniji članci