News

Komentari 1

Odvjetnička komora iznenađena upozorenjem o velikoj upisnini

Odvjetnička komora iznenađena upozorenjem o velikoj upisnini

AZTN je uvidom u komparativnu praksu utvrdio podatke o visinama upisnina u 22 države članice EU, i u iznose upisnina u Albaniji i Srbiji te je zaključio da je upisnina u većini zemalja u prosjeku od 100 do 300 eura

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) je ''vrlo neugodno iznenađena'' stavom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) da je iznos upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a od 37.500 kuna prekomjeran i predstavlja prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga.

- Komora ni na koji način nije sudjelovala u postupku donošenja mišljenja agencije niti ju je AZTN na bilo koji način konzultirala prilikom donošenja tog mišljenja. Štoviše, iz obrazloženja AZTN-ovog mišljenja proizlazi da je agencija potpuno ignorirala čak i one argumente i sudsku praksu u prilog posvemašnje dopuštenosti i opravdanosti visine upisnine koje joj je HOK prezentirao u ranijim istraživanjima komorskih sustava koje je agencija provodila - precizirao je HOK za Hinu.

AZTN je ranije ocijenilo da upisnina od 37.500 kuna za prvi upis u Imenik odvjetnika HOK-a predstavlja prekomjeran iznos te prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga.

HOK: Odluka protivna sudskoj praksi

HOK smatra da AZTN uopće nije ovlašten donijeti ovakvo mišljenje, jer se radi o problematici koja izlazi iz domene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i nadležnosti agencije. Komora dodaje da AZTN nije imala nikakvog činjeničnog ni pravnog temelja za problematiziranje visine upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a, ''tim više što je zauzeto stajalište agencije protivno postojećoj sudskoj praksi Ustavnog suda RH i Visokog upravnog suda''.

U komori nadodaju da, iako mišljenje AZTN nije obvezujuće za HOK, ovakav ''negativan stav agencije o visini upisnine u javnosti ostavlja pogrešan dojam da bi komora u tom pogledu postupala nezakonito'', što, kako ističu, nije točno.

- Donošenje i objava ovakvog mišljenja na mrežnim stranicama AZTN iznimno je štetna za HOK, ali i odvjetničku profesiju u cjelini, kao i javne interese koje ona prema Ustavu i Zakonu o odvjetništvu štiti' - smatra HOK najavljujući da će poduzeti odgovarajuće pravne korake radi rješavanja ovog pitanja i zaštite digniteta komore i odvjetničke profesije.

Upisnina u većini analiziranih zemalja od 100 do 300 eura

AZTN je uvidom u komparativnu praksu utvrdio podatke o visinama upisnina u 22 države članice EU, ali i u iznose upisnina u Albaniji i Srbiji te je zaključio da je upisnina u većini analiziranih zemalja u prosjeku od 100 do 300 eura, dok pojedine zemlje uopće nemaju institut upisnine. Uz to, zaključeno je kako su razlike pri plaćanju upisnine ovisno o kategoriji upisnika značajno manje u odnosu na RH te u pravilu u prosjeku iznose oko 200 eura.

Također, AZTN ukazuje da se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN) primjenjuje i na poduzetnike koji ostvaruju prihod ili kojima je, na temelju dodijeljenih posebnih ili isključivih prava, povjereno obavljanje određene djelatnosti i to samo u slučajevima ako primjena ZZTN-a ne bi sprječavala obavljanje zadaća koje su im posebnim propisima i mjerama utvrđene i zbog kojih su te pravne osobe osnovane.

Slijedom toga, AZTN ističe da su odvjetnici kao članovi HOK-a, u smislu ZZTN-a, neosporno poduzetnici, a HOK udruženje poduzetnika. AZTN dodaje kako je neosporno da HOK ima pravo odrediti iznos upisnine, uvažavajući pritom različite kategorije osoba koje se upisuju u Imenik HOK-a, ali naglašava da iznos upisnine ne bi smio biti značajno različit.

AZTN: Obvezni upis u Imenik HOK-a uvjet za pristup tržištu

Prema odluci HOK-a, prilikom svakog idućeg upisa u Imenik odvjetnika HOK-a jednom upisani odvjetnik više nema obvezu plaćanja upisnine, dok se obveza plaćanja ne odnosi na odvjetničke vježbenike koji su već upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a i koji su od dana upisa u taj imenik pa do stjecanja prava na upis u Imenik odvjetnika na odvjetničkoj vježbi proveli efektivno najmanje tri godine.

AZTN, s aspekta tržišnog natjecanja, smatra da se visina upisnine promatra kao financijski uvjet odnosno moguća, izvjesna financijska prepreka za pristup tom tržištu. Agencija podsjeća i da je članstvo u HOK-u za odvjetnike obvezno te kako je plaćanje upisnine obvezno pa zaključuje da je upis u Imenik odvjetnika HOK-a i plaćanje upisnine, uvjet za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga.

- Stoga, svaki uvjet za pristup odnosno sudjelovanje na tržištu koji je nerazmjeran, prekomjeran, ograničavajući i sl. izvjesno predstavlja prepreku za pristup i sudjelovanje na tom tržištu s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja - zaključuje AZTN.