News

Komentari 0

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva: Ključ reforme zdravstva je povećati prihode

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva: Ključ reforme zdravstva je povećati prihode

Ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić rekao je da u reformi sustava treba utvrditi ima li previše bolnica i je li racionaliziran raspored djelatnosti po bolnicama

Ključ reforme zdravstva nije smanjiti rashode u zdravstvenom sustavu, nego povećati prihode, rekao je u petak u Opatiji državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić i dodao da smo po prihodima u zdravstvenom sustavu na 25. mjestu u Europskoj uniji.

Dulibić je na panel raspravi o reformi zdravstva u sklopu dvodnevnog kongresa Futur Z rekao da je rashode nužno što bolje kontrolirati. Po prihodima u zdravstvenom sustavu smo na 25. mjestu u Europskoj uniji, istaknuo je i dodao da su, kako bi pronašli model za povećanje prihoda, utemeljili međuresorne skupine zajedno s predstavnicima Ministarstva financija.

Rashode čine plaće zaposlenih, lijekovi i potrošni materijal, te treba uzeti u obzir da su u proteklih nekoliko mandata plaće u sustavu zdravstva povećane za 35 posto, rekao je Dulibić. U sustav Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) uplaćuje 1,64 milijuna građana, a korisnika je čak 3,9 milijuna, istaknuo je, dodajući da u sustavu imamo nedostatak novca pa bolnice stvaraju dugove veledrogerijama.

Ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić rekao je da u reformi sustava treba utvrditi ima li previše bolnica i je li racionaliziran raspored djelatnosti po bolnicama. Mnogo činjenica treba razmotriti i ne pokretati prenaglo izmjene jer bi se mogla stvoriti neravnoteža, istaknuo je.

Dug HZZO-a ljekarnama je 1,3 milijarde kuna, uz dugovanje od 180 dana iako je bilo dogovoreno da rok plaćanja bude 120 dana, rekao je, ističući kako treba uvažavati da je HZZO tijekom pandemije dao više od 5,2 milijarde kuna za cjepiva, privremenu nezaposlenost za rad i testove.

Na primjedbu predsjednika Hrvatske liječničke komore Krešimira Luetića da još nema materijala s nacrtom reforme o kojem bi se moglo raspravljati, državni tajnik Dulibić je rekao da je u vrijeme SDP-ove vlade sastavljen vrlo opsežan materijal o reformi pa nije učinjeno ništa.

- Nije poanta u tome da damo ogromni materijal, nego da zajedno surađujemo na tom pitanju. Razgovaramo sa svim dionicima- dodao je.

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan predložio je da se liste čekanja za medicinske postupke i zahvate skrate tako da se privatnim medicinskim ustanovama omogući da ih obavljaju po istim cijenama kao javne bolničke ustanove.

Na 8. Futur Z kongresu govorit će se i o problemima onkoloških i kardiovaskularnih bolesnika, stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i informatizaciji sustava.