News

Komentari 1

Pandemija bi mogla natjerati milijune djece na prisilan rad

"Kako pandemija bude pustošila obiteljske prihode, mnogi bi mogli pribjeći dječjem radu", upozorio je Guy Ryder, direktor Međunarodne organizacije rada (ILO) na Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.

"Socijalna zaštita je od vitalne važnosti u krizama jer pruža pomoć najranjivijima."

Broj djece koja su bila primorana na rad značajno je smanjen s 246 milijuna na 152 milijuna od 2000. godine, navodi ILO.

"Ovo postignuće sada je u opasnosti zbog pandemije", upozoravaju iz UN-a.

Kako bi se spriječio porast eksploatacije djece, UN je pozvao vlade da ne zanemare taj problem.

Pandemija bi mogla natjerati milijune djece na prisilan rad