News

Komentari 44

Pismo radiologa koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec: Zanemarivala se naša stručnost

Pismo radiologa koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec: Zanemarivala se naša stručnost

Razlog odlaska isključivo su loši radni uvjeti za koje je direktno i indirektno odgovorna predstojnica zavoda za radiologiju, stoji među ostalim u pismu

Večernji list u posjedu je pisma 11 radiologa koji su posljednjih godinu dana dali otkaz zbog Dijane Zadravec, predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice.

Ovo pismo stiže samo dan nakon što je čak 17 djelatnika s Odjela onkološke radiologije s Klinike za tumore objavilo pritužbe za mobing od Dijane Zadravec.

Današnje pismo potpisuju liječnici radiolozi Ljubica Luetić Cavor, Mirta Zekan Vučetić, Jana Fila, Andrijana Jović, Goran Zovak, Matko Gulin, Gordana Lovrenčić Prpić, Nataša Katavić, Domagoj Marijan, Josip Ninčević i Iva Bušić Pavlek iz Vinogradske.

Prvih šest liječnika bili su zaposlenici Klinike za tumore, a ostalih petero je iz Vinogradske. Svima im je Zadravec bila šefica.

"S obzirom na nekoliko neistina i dezinformacije koje su se u proteklih dva tjedna, u vezi s odlaskom radiologa iz Klinike za tumore i stanju na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM, lokacija Klinika za tumore, pojavile u medijima, kao bivši dugogodišnji zaposlenici Zavoda s mjestom rada na lokaciji Klinike za tumore željeli bismo izložiti nekoliko činjenica iz prve ruke, vjerujući kako u nužnom rješavanju problema treba poći od istine. Ružno je i neprihvatljivo dr. Karolinu Bolanču Čulo pokušavati prikazati kao neradnika i liječnika koji odbija izvršiti radne zadatke. 

Upravo suprotno, kolegica Bolanča Čulo vrlo je predani radnik i liječnik posvećen svojem poslu, što je lako provjerljivo pogledom na broj pretraga i intervencijskih zadataka koje je obavila od početka svojeg specijalističkog rada do danas. Željeli bismo napomenuti da je, između ostaloga, dolaskom kolegice Bolanče Čulo u Kliniku za tumore započela široka primjena biopsija dojke pod kontrolom UZV-a, čime je u ustanovi omogućena primjena neoadjuvantnog liječenja karcinoma dojke, a koji postupak predstavlja značajan napredak u liječenju i poboljšava prognozu pacijentica oboljelih od te maligne bolesti. 

U cilju prikazivanja hijerarhijskog odnosa, prilikom navođenja radnih zadataka koji su od predstojnice izdani kolegici Bolanči Čulo, navodi se da je dr. Bolanča Čulo ODJELNI liječnik pa bi vjerojatno iz tog razloga morala bespogovorno slušati i izvršavati naredbe. Ovim putem trebamo spomenuti i požrtvovan rad dr. Kalouseka i dr. Čule, koji kao samo ODJELNI liječnici KBCSM na lokaciji Vinogradska, u bilo koje doba (radnog ili neradnog) dana i noći, neurointervencijskim postupcima za vrijeme kojih su izloženi ionizacijskom zračenju i ugrožavaju vlastiti život spašavaju živote pacijenata te sprečavaju i ublažavaju teške posljedice moždanog udara.

Kao što predstojnica ispravno navodi, uvjet su za položaj predstojnika Zavoda doktorat znanosti i docentura ili profesora na fakultetu. Iako poštujemo tradicionalno hijerarhijski odnos u medicini, treba ipak napomenuti da docentura i profesura na Stomatološkom fakultetu imaju relativno malu vezu s onkološkim pacijentima Klinike za tumore, a odjelni liječnik ipak priličnu blisku i značajnu vezu. Pogrešno se također navodi da se na uređaju za magnetsku rezonanciju u Klinici za tumore rade samo pretrage dojke. MR dojki predstavlja značajan dio opsega posla na navedenom uređaju, na što Klinika treba biti ponosna, ali nikako nije jedina pretraga koja se obavlja na uređaju. 

Ovdje bismo željeli naglasiti da je Klinika za tumore prva ustanova u RH koja je započela s liječenjem karcinoma završnog debelog crijeva principom totalne mezorektalne ekscizije, planirane i vođene preoperativnom slikovnom dijagnostikom. Navedeno je bilo moguće upravo zbog obavljanja ciljane dijagnostike završnog debelog crijeva na uređaju za magnetsku rezonanciju. Isto je prepoznato i od strane Ministarstva zdravstva RH te je Klinika za tumore 2015 . godine postala Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za multidisciplinarno liječenje karcinoma rektuma. Uvjereni smo da ne postoji uređaj za magnetsku rezonanciju u RH, na kojem je u proteklih 10 godina učinjeno više navedenih pretraga. 

Neistinita je tvrdnja, koju navodi predstojnica, da se na uređaju magnetske rezonancije na lokaciji Vinogradska učini veći broj pregleda MR zdjelice u svrhu "staginga" karcinoma rektuma u odnosu na Kliniku za tumore. Zahvaljujući velikom broju pretraga pa tako i iskustvu radiologa, u Kliniku za tumore na edukaciju vezanu uz MR "staging" karcinoma rektuma i MR dojki dolazili su kolege iz raznih županijskih bolnica i zagrebačkih privatnih poliklinika. Klinika za tumore relativno je mala ustanova u kojoj se lako ostvaruje dobra interdisciplinarna suradnja koja predstavlja temelj suvremenog onkološkog liječenja.

Potpuno je netočno da bi razlog odlaska bilo koga od nas bio loš odnos s kirurzima i onkolozima, kao što navodi predstojnica, već upravo suprotno, naš dobar odnos s njima mogao bi biti temelj želje za povratkom. Slabo je poznata činjenica da je uređaj za magnetsku rezonanciju u Klinici za tumore jedan od rijetkih, ako ne i jedini takav uređaj u sustavu javnog zdravstva na kojem donedavno nije postojala lista čekanja za onkološke pacijente, a što je postignuto upravo adekvatnom i uskom suradnjom s onkolozima i kirurzima koja je omogućila izvođenje indiciranih pregleda, gotovo samo za pacijente s dijagnozom maligne bolesti ili sa sumnjom na dijagnozu maligne bolesti. 

Uvjereni smo da je Hrvatskoj potreban barem taj jedan uređaj za MR namijenjen samo onkološkim bolesnicima, a radi mogućnosti ostvarivanja kvalitetne slikovne dijagnostike uz što kraću listu čekanja. Kao razlog naših odlazaka navodi se dotrajao uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT) koji je 2016. godine montiran u Kliniku za tumore, nakon što je novi uređaj namijenjen Klinici za tumore instaliran na lokaciju Vinogradska. Napominjemo da je navedeni CT uređaj u Kliniku za tumore montiran unatoč upozorenjima radiologa Klinike da je neadekvatan i uz njihovo negodovanje, a na prijedlog predstojništva Kliničkog zavoda za radiologiju iz Vinogradske bolnice, što jasno ocrtava kakav je položaj onkološke radiologije unutar objedinjenog velikog radiološkog zavoda. 

Uređaj se koristi samo u svrhu biopsija pod CT-om. Kao dijagnostički uređaj koristi se CT uređaj Odjela za radioterapiju, koji nije adekvatan za dijagnostičke CT protokole. UZV uređaji koji se trenutačno koriste dotrajali su uređaji niže srednje klase, osim najnovijeg, koji je kupio Odjel za kirurgiju Klinike za tumore i ustupio radiološkom odjelu na korištenje. 2018. godine lokacija Vinogradska dobila je dva nova UZV uređaja. Uz sve naše molbe predstojnici da nam ustupi jedan od uređaja, to se nije dogodilo. Neadekvatna oprema je veliki problem, no nema nikakve veze s našim odlascima. U cijeloj priči najbitniji je problem kadra. Odljev radiologa direktna je posljedica lošeg vodstva iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Klinički zavod za dijagnostičku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice djeluje na tri lokacije – Vinogradska, Klinika za tumore u Ilici i Klinika za traumatologiju u Draškovićevoj. Od spajanja bolnica uvriježilo se pravilo da lokacija Vinogradska svoje, opravdano velike potrebe za radiolozima, dijelom pokušava pokriti s radiolozima iz Klinike za tumore, ne vodeći prilikom toga puno brige o potrebama Klinike za tumore. Radiolozi iz Klinike za tumore raspoređuju se na dežurstva u Vinogradsku bolnicu, a da se pritom ne vodi računa o rasporedu za lokaciju Klinika za tumore koja često zbog rasporeda u Vinogradskoj ostaje s nepokrivenim radilištima, bez toga da predstojništvo zavoda za isti problem pokazuje ikakvu brigu, sve do zadnjih desetak dana. 

Događalo se i da je radiolog s lokacije Klinika za tumore raspoređen na dežurstva u Kliniku za traumatologiju, što je neprofesionalno, budući da se Klinika za traumatologiju bavi specifičnom problematikom lokomotornog sustava, s kojom se radiolog iz Klinike za tumore u svom svakodnevnom radu uopće ne susreće. Kontinuirano se zanemarivala naša stručna edukacija. Pojedini radiolozi su samoinicijativno organizirali edukaciju iz stereotaksijske biopsije dojki, koja nažalost unatoč tehničkim mogućnostima kao dijagnostička metoda zbog manjka radiologa nije zaživjela. 

O biopsijama dojki pod uređajem magnetske rezonancije, dijagnostičkoj metodi koja se u 21. stoljeću u svim razvijenim zemljama primjenjuje u svakodnevnoj praksi, možemo samo sanjati. Primjer radiologa koji je zbog neslaganja s predstojnicom trajno premješten s lokacije Klinike za tumore na lokaciju Klinike za traumatologiju unatoč radu na doktoratu s temom vezanom uz dijagnostiku karcinoma glave i vrata, ukazuje na zanemarivanje, pa čak i pokušaj onemogućavanja znanstvenog napredovanja. Od 2016. godine Kliniku za tumore napustilo je 7 radiologa.

Razlog odlaska isključivo su loši radni uvjeti za koje je direktno i indirektno odgovorna predstojnica zavoda za radiologiju. Trenutačno rješenje bila bi vertikalizacija Odjela za radiologiju Klinike za tumore, ustanove koja bi trebala biti perjanica hrvatske onkološke medicine u području liječenja karcinoma dojke i rektuma. Svi koji smo otišli još smo mladi, puni entuzijazma i ljubavi prema poslu koji radimo. Ne bježimo od posla. Želimo raditi. Želimo biti dostupni onkološkim bolesnicima koji su najranjivija skupina svakog zdravstvenog sustava te zaslužuju potpunu predanost profesionalnog kadra i vrhunsku organizacijsku, infrastrukturnu, tehničku i tehnološku podršku", stoji u pismu.

Najčitaniji članci