News

Komentari 70

Ćorić tvrdi: Kućanstva će plin u prosjeku plaćati 20 kuna više

Ćorić tvrdi: Kućanstva će plin u prosjeku plaćati 20 kuna više

kolika će točno iznositi cijena plina za kućanstva ona će znati tek kada HERA objavi kompletnu Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.

Cijena plina za kućanstva će od 1. travnja ove godine biti viša za prosječnih 6,9 posto u odnosu na trenutno važeću cijenu, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koja taj porast objašnjava porastom veleprodajne komponente cijene plina za 9,7 posto. 

Upravno vijeće HERA-e na današnjoj je sjednici donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., koja će biti objavljena u "Narodnim novinama" i na internetskoj stranici HERA-e, izvijestili su iz HERA-e na svojim internet stranicama.

"Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9 posto. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7 posto", navode iz HERA-e.

No, kolika će točno iznositi cijena plina za kućanstva ona će znati tek kada HERA objavi kompletnu Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, s obzirom da svi opskrbljivači nemaju jednaku cijenu. 

Ćorić: Za kućanstvo će to biti u prosjeku 20 kuna više

Rast cijene plina komentirao je i ministar energetike Tomislav Ćorić, koji je za Novu TV rekao kako će za prosječno kućanstvo mjesečno to značiti oko 20 kuna. 

- Ono što želim naglasiti jest činjenica da će to povećanje biti jedina korekcija za slijedeću plinsku sezonu, dakle do travnja 2020. godine. Daljnjih korekcija neće biti - rekao je ministar.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu i nadalje HEP

HERA u svom priopćenju detaljno obrazlaže kako je određena referentna cijena plina po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu (OTV) može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za kućanstva, pri čemu ističe i da je na današnjoj sjednici za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu i za razdoblje od 1. travnja ove do 31. ožujka određena Hrvatska elektroprivreda (HEP). 

Iz HERA-e tako objašnjavaju da se referentna cijena plina, koja predstavlja najvišu cijenu po kojoj OVT može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, utvrđuje kao zbroj cijene nabave plina i premije, odnosno fiksnog dijela referentne cijene plina.

Cijena nabave plina se utvrđuje formulom iz Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu i odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu (TTF).

"Za regulacijsku godinu 2019., koja započinje 1. travnja 2019. i traje do 31. ožujka 2020., cijena nabave plina će porasti do Metodologijom maksimalno dopuštene razine od 10 posto u odnosu na prethodno određenu cijenu nabave plina. Naime, iako je prema podacima sa TTF tržišta došlo do većeg rasta cijena plina (za 19,6 posto), taj porast nije u istoj mjeri utjecao na povećanje cijene nabave plina s obzirom na odredbe Metodologije kojima je određena najviša dopuštena promjena cijene nabave plina na godišnjoj razini od 10 posto", objašnjavaju iz HERA-e.

Tako je, kako navode, cijena nabave plina za regulacijsku godinu 2019. utvrđena u iznosu od 0,1548 kuna po kilovatsatu. 

Drugi dio referentne cijene plina predstavlja njezin fiksni dio odnosno premiju, koja je za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena u iznosu od 0,0437 kuna po kWh, a u skladu s Odlukom o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. 

I tu je odluku Upravno vijeće donijelo na današnjoj sjednici te je za OVT-a u razdoblju od 1. travnja ove do 31. ožujka iduće godine "određen energetski subjekt HEP d.d.".  

S obzirom da je premija namijenjena pokrivanju troškova poslovanja OVT-a, HERA je novi iznos premije utvrdila na temelju provedene analize ostvarenih troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu u prethodnim godinama, projekcije očekivanih i opravdanih troškova poslovanja OVT-s (uključivo i troškove transporta i skladištenja plina), kao i na temelju analize cijena plina ostvarenih na veleprodajnom tržištu plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 31. prosinca 2018. u odnosu na TTF tržište.

"Slijedom svega navedenog, za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena je veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstvo, odnosno referentna cijena plina u iznosu 0,1985 kuna po kWh", navodi se u priopćenju.

Ostale komponente krajnje cijene plina za kućanstva HERA je utvrdila prema ranijim odlukama, odnosno trošak distribucije određen je važećom Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, dok je trošak opskrbe plinom određen Metodologijom.

Cijena od 1. travnja raste 6,9 posto, a od početka 2020. za još 0,3 posto

"Na temelju prethodno utvrđenih komponenti, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu plina, i to prosječno za 6,9 posto, dok će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., u odnosu na 2019. godinu, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo prosječno povećati za 0,3 posto, a zbog porasta troška distribucije plina od 1. siječnja 2020.", ističu iz HERA-e. 

Pritom naglašavaju da se za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom prema Metodologiji primjenjuje načelo gornje granice cijene.

"To znači da opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom uz uvjet da tako doneseni iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je donijela HERA. Primjenom navedene odredbe se opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji je plin nabavio na tržištu po povoljnijim uvjetima omogućava da dio ušteda prenese na svoje kupce", zaključuje se u priopćenju HERA-e.

Najčitaniji članci