News

Komentari 27

'Policija nije deportirala dijete bez pratnje, sve je po zakonu'

'Policija  nije deportirala dijete bez pratnje, sve je po zakonu'

Sukladno dostavljenoj informaciji potpuno je jasno da policija nikada nije deportirala dijete bez pratnje. Izdavanje Rješenja o povratku potpuno je zakonita mjera, kaže ravnatelj policije...

Ravnatelj policije Nikola Milina u petak je uputio pismo pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović u kojem stoji da je devetogodišnji Afganistanac, o kojemu je dostavila dokumentaciju, bio u pratnji oca te da "policija nikada nije deportirala dijete bez pratnje" već je "postupila uvažavajući sve zakonske odredbe koje su u tom slučaju primjenjive".

Milina u pismu navodi da je nakon što je pučka pravobraniteljica dostavila dokumentaciju iz koje je utvrđen identitet državljanina Afganistana, rođenog 2008. utvrđeno da je dijete bilo u pratnji oca (rođenog 1986.) kada im je policijska postaja Tovarnik 13. travnja 2017. "izdala rješenje o povratku".

"Sukladno dostavljenoj informaciji potpuno je jasno da policija nikada nije deportirala dijete bez pratnje. Izdavanje Rješenja o povratku potpuno je zakonita mjera i ne može biti sinonim protjerivanju koji je potpuno druga mjera postupka povratka sukladno Zakonu o strancima", stoji u pismu.

Milina pojašnjava da se postupak povratka "sastoji od više sukcesivnih faza, koji u svakom pojedinom slučaju ne mora započeti ni završiti u istom stadiju. U većini slučajeva postupak će završiti donošenjem rješenja o protjerivanju s rokom za dragovoljni odlazak.

Međutim, kada se radi o maloljetnim migrantima, u pratnji ili bez pratnje, u pravilu će se primijeniti blaže mjere pa postupanje završava uručenjem rješenja o povratku kojim se utvrđuje obveza samostalnog odlaska iz Europskog gospodarskog prostora, bez određivanja zabrane ulaska i boravka, bez prisilnog udaljenja i bez smještaja u prihvatni centar za strance.

Rješenjem o povratku određuje se rok za dragovoljni odlazak. Takve strance se ne mora uhititi, rješenje se može donijeti na propisanom obrascu koji je tiskan na stranom jeziku, a stranca se upućuje na samostalno napuštanje Republike Hrvatske i Europskog gospodarskog prostora. Upravo je ova mjera, kao blaža, primijenjena u konkretnom slučaju", navodi ravnatelj policije.

"Vezano za pitanje na koji je način utvrđen identitet i očinstvo... napominjemo da je to moguće na temelju javne isprave s fotografijom koju nezakoniti migranti nemaju ili davanjem svoga iskaza na za to propisanom obrascu u ovoj fazi postupka. U fazama postupka koje su u konkretnom slučaju provedene ovo Ministarstvo nije dužno niti je u mogućnosti utvrđivati očinstvo, budući su stranci odmah nakon uručenja rješenja o povratku napustili prostorije Policijske postaje Tovarnik.

Zahtjev za utvrđivanje identiteta i izdavanje putnog lista se podnosi kada se pokrene postupak prisilnog udaljenja, a stranca smjesti u prihvatni centar za strance ili se primijeni neka blaža mjera ograničenja kretanja, npr. zabrana napuštanja adrese smještaja, što je teža mjera koja u konkretnom slučaju nije primijenjena", napisao je Milina.

Ističe da su tijekom postupanja ispunjeni "propisani obrasci o osobnim podacima te su sa svima obavljeni razgovori na engleskom jeziku i uz pomoć tehničkih pomagala.

Uzeta su u obzir i zapažanja dobivena tijekom promatranja njihovog ponašanja te pravilo da se prilikom postupka povratka mora očuvati jedinstvo članova iste obitelji, kao i pravilo da pratitelj može biti osoba koja je na temelju običaja odgovorna za brigu o maloljetniku.

Zbog svega navedenog, a na temelju ovlasti individualne procjene u skladu s načelom razmjernosti iz članka 101. stavka 4. Zakona o strancima koja je sasvim moguća kod maloljetnika starih 9, 12 i 16 godina, policijski službenici su odlučili da je u konkretnom slučaju opravdano, svrsishodno i u interesu maloljetnika da im se izdaju rješenja o povratku te da ostanu zajedno s članovima svoje obitelji i ostalim sunarodnjacima s kojima su i došli u Republiku Hrvatsku. Policijski službenici su tijekom cijelog postupanja vodili posebnu brigu o maloljetnicima te bi, u slučaju bilo kakve potrebe, poduzeli sve mjere njihove zaštite", stoji u pismu.

"Da ste kojim slučajem, a prije iznošenja u javnost, konkretnije podatke dostavili nama, bili bismo u mogućnosti ranije Vam odgovoriti. Na taj bi se način izbjegla šteta koja je nastala po ugled Ministarstva unutarnjih poslova i hrvatske policije, a ujedno bismo izbjegli medijske polemike koje s naše strane nismo poticali", zaključio je ravnatelj policije.

Podsjetio je i da se hrvatska policija "u svakom trenutku i bez prestanka nosi s izazovom zaštite državne granice i sprječavanja ilegalnih migracija" te da joj je za ugled važna i poruka da štiti nacionalne interese i provodi sve nacionalne i europske pozitivne pravne propise.

Najčitaniji članci