News

Komentari 3

Potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćivane bez obrade, neki će ih morati vratiti

Potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćivane bez obrade, neki će ih morati vratiti

Državni ured za reviziju je HZZ-u dao uvjetno mišljenje za usklađenost poslovanja. Utvrđeno je i da poslodavci trebaju vratiti potpore no HZZ ih o tome nije obavijestio

Državni ured za reviziju utvrdio je da je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) isplaćivao dio potpora u 2020. za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom bez prethodne obrade te mu je dodijelio uvjetno mišljenje za usklađenost poslovanja.

Naknadnom kontrolom dokumentacije utvrđeno je da poslodavci trebaju vratiti potpore no HZZ ih o tome nije obavijestio zbog čega te potpore nisu vraćene.

U Državnom uredu za reviziju navode kako je obrada zahtjeva i njihova kontrola kasnila, ponekad do godine dana, zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u kratkom razdoblju i operativnih problema.

Revizija je utvrdila i da objavljeni podaci o potporama na mrežnim stranicama HZZ-a nisu u potpunosti transparentni te da rashodi za potpore u iznosu od 7,7 milijardi kuna u poslovnim knjigama nisu evidentirani na propisanim računima Računskog plana.

Zbog svega navedenog, Državni ured za reviziju je HZZ-u dao uvjetno mišljenje za usklađenost poslovanja.

Uvjetno mišljenje za usklađenost poslovanja dobila je i Financijska agencija jer je utvrđeno da je isplaćivala nagrade zaposlenicima za sudjelovanje u projektnim aktivnostima od 200 do 50 tisuća kuna bez jasno utvrđenih kriterija i to prije završetka projekta.

Revizija za 2020. godinu obuhvatila je i financijske izvještaje i usklađenost poslovanja 14 lokalnih jedinica, pri čemu je nepovoljno mišljenje izraženo za općinu Povljana zbog niza značajnih nepravilnosti.

U toj općini na otoku Pagu utvrđeno je da poslovne knjige nisu uredno vođene, a da financijski izvještaji za 2020. nisu točni te da ukupne iskazane i neiskazane obveze općine prelaze godišnji proračun za 2020.

Tako nije evidentirano ulaganje od 606 tisuća kuna za uređenje trga, projektnu dokumentaciju, nabavu mobitela i informatičke opreme, kao ni obveze općine prema Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 5,1 milijuna kuna koje je Fond doznačio za sanaciju odlagališta. Nisu evidentirane ni obveze za kredite u iznosu od 400 tisuća kuna. Općinska potraživanja primjerice za poreze također nisu iskazana.

Također računi za reprezentaciju u iznosu oko 400 tisuća ne sadrže podatke o događaju na kojem su nastali, pa se ne može ni potvrditi njihova opravdanost.

Državna revizija otkrila je i da je posao održavanja nerazvrstanih cesta vrijedan 742 tisuća kuna dodijeljen izravnim ugovaranjem umjesto postupkom javne nabave te da su se izravno nabavljale razne i usluge, u vrijednosti od oko 370 tisuća kuna, umjesto pozivom na dostavu ponuda.

Financijskom revizijom bilo je obuhvaćeno i devet trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica s tim da je fokus bio na društvima koja pružaju vodne usluge. Osim najčešćih nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju, revizija je utvrdila da su gubitci vode kod nekih i dalje neprihvatljivo visoki. Najveći gubitak vode od čak 81,5 posto utvrđen je tako u komunalnoj tvrtki Otočac, a najmanji u tvrtki Pitomača koja se jedina uklapa u standarde Strategije upravljanja vodama RH prema kojoj je prihvatljiva vrijednost gubitka vode od 15 do 20 posto.

Državni ured proveo je i reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom kojom je obuhvaćeno 537 jedinica lokalne samouprave na području 19 županija i Grada Zagreba utvrdivši da 26 jedinica lokalne samouprave učinkovito upravlja primjerice nerazvrstanim cestama, javnim parkiralištima i garažama, javnim površinama, zelenim površinama, javnom rasvjetom, grobljima i slično.

U 198 jedinica upravljanje je učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja, u 299 je djelomično učinkovito dok je u 14 jedinica neučinkovito.

Iz te revizije su zbog potresa izuzete lokalne jedinice u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Državni ured za reviziju sva izvješća dostavlja Hrvatskom saboru i DORH-u.

Najčitaniji članci