News

Komentari 3

Povjesničar Udbe o Titu, Šušku, Tuđmanu i ubojstvu imigranata: 'Jugoslavija je bila drugačija...'

Povjesničar Udbe o Titu, Šušku, Tuđmanu i ubojstvu imigranata: 'Jugoslavija je bila drugačija...'

NOVI EXPRESS ’Ali što se tiče odlučivanja o atentatima, siguran sam da ima dosta toga što ne znamo zbog toga što dotični arhivi u Beogradu još nisu dostupni’, kaže Expressov sugovornik

Povjesničar Christian Axboe Nielsen vjerojatno je jedan od najboljih poznavatelja represivnog sustava u bivšoj Jugoslaviji. Kraljevini i socijalističkoj republici. Predavač je na Sveučilištu u Aarhusu, uglednoj i jako staroj obrazovnoj instituciji u Danskoj. Autor je, između ostaloga, i posebno zanimljive opsežne studije o naravi i strukturi bivše komunističke Službe državne sigurnosti naslova: “Jugoslavija i političke likvidacije: Povijest i nasljeđe Titove kampanje protiv emigracije”, o kojoj je već pisao Express. Premda smo profesoru uputili i detaljna pitanja o slučaju Đureković, valjda ključnoj udbaškoj priči u Hrvatskoj, Nielsen nas je zamolio da ih preskočimo. To je pravdao činjenicom da je na suđenju Perkoviću i Mustaču bio stručni svjedok. Držali smo se drugih tema.