News

Komentari 0

'Protivimo se uklanjanju triju zgrada na kampusu Borongaj'

'Protivimo se uklanjanju triju zgrada na kampusu Borongaj'

U apelu koji je jednoglasno u srijedu usvojilo, Fakultetsko vijeće obvezalo je dekana da poduzme sve zakonom predviđene pravne i druge korake da spasi zgrade 59, 60 i 61 od uklanjanja i oduzimanja Fakultetu

Fakultet hrvatskih studija najoštrije se usprotivio uklanjanju triju zgrada u kampusu Borongaj radi izgradnje nove zgrade Državnoga hidrometeorološkoga zavoda, tvrdeći da bi mogla nastati materijalna šteta za državu od oko 13 milijuna kuna te reputacijska šteta za Vladu RH.

"Na očevidu koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo 24. studenoga 2021. predstavnici Državnoga hidrometeorološkoga zavoda (DHMZ) priznali su kako nemaju osigurana sredstva za gradnju nove zgrade DHMZ-a, a kako građevinska dozvola uvjetuje početak gradnje rušenjem zgrada 59, 60 i 61, izgledno je da bi se na jugoistočnom dijelu kampusa Borongaj moglo doći do neopravdanoga rušenja uporabljivih zgrada i nanošenja egzaktno utvrđene štete za Republiku Hrvatsku i neprocjenjive štete za funkcioniranje sveučilišnih institucija", stoji u apelu.

Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija pozvalo je sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu, tijela državne vlasti i javnost da izraze solidarnost, zabrinutost za zajedničko dobro i inzistiranje na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti u upravljanju državnom imovinom.

Rušenjem zgrade 59 nastao bi trošak i šteta za od 3,73 milijuna kuna, a više od četiri tisuće studenata na Studentskom kampusu Borongaj ostalo bi bez športske dvorane, navodi se u apelu.

Rušenjem zgrade 60 nastao bi trošak i neposredna materijalna šteta za državu od 5,2 milijuna kuna, ističe se u apelu te upozorava kako će, ako do toga dođe, Državno odvjetništvo morati utvrditi odgovornost onih koji su donijeli odluku da se prije dvije godine potroši više od šest i pol milijuna kuna javnih sredstava za obnovu zgrade, koja je sada predviđena za rušenje.

"Budući da državna upravna organizacija DHMZ želi srušiti zgradu, u čiju je obnovu prije samo dvije godine uložila više od šest milijuna proračunskih sredstava, Fakultet hrvatskih studija od odgovornih traži da spriječe nastanak štete za državnu imovinu te da zgradu 60 ponovno dodijele na korištenje Fakultetu hrvatskih studija", stoji u apelu.

Navodi se i da bi rušenjem zgrade 61 nastao trošak i šteta za državu od 3,8 milijuna kuna i nesaglediva reputacijska šteta za Vladu RH kao vlasnika, zbog rušenja fakultetskih predavaonica, kabineta i knjižnice.

U apelu se podsjeća i da je potpora Fakultetu hrvatskih studija u očuvanju zgrada 59, 60 i 61 pružena na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu 19. i 26. listopada 2021.

Najčitaniji članci