Obavijesti

News

Komentari 11

Sabor o Hrvatima izvan države

Sabor o Hrvatima izvan države

Među šest programa potpore, posebno je važan onaj za Hrvate u BiH, a za koji je RH izdvojila 25,8 milijuna kuna, kroz 89 programa i projekata

Sabor će s radom nastaviti u četvrtak raspravom o Godišnjem izvješću o provedbi Strategije Zakona o odnosim s Hrvatima izvan Hrvatske za 2019., a među šest programa potpore, posebno je važan onaj za Hrvate u BiH, a za koji je RH izdvojila 25,8 milijuna kuna, kroz 89 programa i projekata.

To se odnosi na projekte iz područja obrazovanja i znanosti, zdravstva i socijalne skrbi.

I u 2019., Vlada Republike Hrvatske nastavila je podupirati programe i projekte značajne za unaprjeđenje kvalitete života Hrvata u Bosni i Hercegovini kao i povećavati iznos financijskih sredstava za tu namjenu. Tako je prošle godine osigurano 25.800.000 kuna, do sada najveći iznos sredstava. Time se jasno pokazuje značaj koji vlada pridaje Hrvatima u Bosni i Hercegovini, osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak u toj zemlji ali i stvaranja platforme za razvoj i prosperitet. Iznos sredstava za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini od 2016. do 2019. godine povećan je za skoro 30 posto; u 2016. iznosio je 20 milijuna kuna, a 2019. iznosio je 25,8 milijuna kuna. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu Središnji državni ured je raspisao 15. travnja 2019. godine.

U okviru strateškog cilja poticanja povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku važno je naglasiti uspješnu provedbu niza aktivnosti - program učenja hrvatskog jezika, putem kojeg je tijekom 2019. odobreno 250 stipendija za učenje jezika na sveučilištima u Hrvatskoj, platforme za on line učenje hrvatskog jezika na kojima se do konca 2019. upisalo više od 4.800 polaznika kao i osiguranje posebnih upisnih kvota za upise na studijske programe za Hrvate izvan RH - pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva. U 2019. odobrena je posebna upisna kvota i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Sveučilištu Sjever te na Veleučilištu u Lavoslava Ružičke u Vukovaru.