News

Komentari 0
GORAN DUPLANČIĆ

Topovi su bili postavljeni prema Ljubljani i nitko ni sekunde ne bi dvojio treba li potegnuti plotun

Danas radi kao viši znanstveni suradnik na Institutu ‘Ruđer Bošković’. 25. 6. 1991. bio je komandir odjeljenja Vojne policije u Ljubljani - što je kasnije pretvorio u strip ‘Vojna’

25. lipnja 1991. trebao je biti još jedan dan što će ga desetar Goran Duplančić, komandir odjeljenja Vojne policije, na svojem, makar mentalnom, kalendaru prekrižiti odbrojavajući do slobode. Do kraja odsluženja vojnog roka, napuštanja maglovite Ljubljane i povratka u rodni Split, preostala su mu otprilike tri mjeseca. Četvrtina godine i pomaknuto će stanje izoliranosti za njega završiti, vratit će se svakodnevnom životu: izlascima, prijateljima, curama, pripremama za fakultet. No stvari se, kao što znamo, uskoro višestruko usložnjavaju.