Obavijesti

News

Komentari 15

'Tražili smo očitovanja osnivača, Poliklinike i Vijeća pa će se vidjeti je li potrebna inspekcija'

'Tražili smo očitovanja osnivača, Poliklinike i Vijeća pa će se vidjeti je li potrebna inspekcija'

Ministar zdravstva je objasnio kako je njegovo ministarstvo učinilo što je jedino moglo - zatražilo očitovanje o optužbama na račun Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Kad ih dobiju, vidjet će što dalje

Ministarstvo zdravstva je već zatražilo očitovanje i same ustanove i Upravnog vijeća i osnivača. Postupak je vrlo jasan, nakon što zdravstvena inspekcija dobije zatraženu dokumentaciju i očitovanja, odlučit će što i kako dalje, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš pod čijom nadležnosti je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Istaknuo je kako je inspekcija već postupala tijekom prošle i ove godine na osnovu dvije prijave o radu multidisciplinarnog tijela u postupcima odlučivanja prava na ostvarivanje socijalne skrbi i dodjele skrbništva. 

- Obavijestila je nadležne Komore - liječničku i psihološku o nalazima te je nađeno da nije bilo krivog postupanja u tim slučajevima. Sada ćemo vidjeti. Djelatnici zdravstvene inspekcije će vidjeti da li postoji potreba za njihovim daljnjim postupanjem nakon zatraženih očitovanja. U kontaktu sam i s ministrom socijalne skrbi Aladrovićem i on sa svojim ministarstvom isto radi na tome - rekao je.

Objasnio je postupak zdravstvene inspekcije - kada dođu u pojedine zdravstvene ustanove, razgovaraju sa zaposlenima, izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na predmetnu problematiku, analizira je i šalje na daljnje postupanje nadležnim komorama pa se objedinjuje nalaz. 

- Mi smo postupili jedino kako je moguće, zatražili smo očitovanje, sagledat će se nalazi, inkriminacije koje su po medijima i odlučit ćemo tko ide, kada ide i na koji način te što evaluira. Ali sve, naravno, s namjerom zaštite prava djeca i roditelja i svih. Kada je riječ o zdravstvenoj inspekciji, onda se to odnosi na prava iz zdravstvene zaštite, a kada je riječ o inspekciji koja se odnosi na socijalna prava, onda će oni evaluirati svoje - rekao je. 

Ukoliko bude kakvih dvojbi i elemenata koji upućuju da je bilo nepravilnosti u radu Poliklinike, optimalno bi bilo da obje inspekcije, i zdravstva i socijalne skrbi idu zajedno, dodao je.

- I upravo smo na tom tragu razgovarali ministar Aladrović i ja - rekao je.

Podsjetimo, jučer je prašinu u javnosti digla odluka Općinskog građanskog suda kojom privremeno zabranjuju portalu H-Alter pisanje o Poliklinici te ravnateljici Gordani Buljan Flander. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, obzirom da je Grad osnivač Poliklinike, je smijenio Upravno vijeće. Za smjenu ravnateljice nema ovlasti, to može Upravno vijeće. No, Buljan Flander mu se u večernjem Dnevniku Nove TV uživo obratila i podnijela neopozivu ostavku.