News

Komentari 0

U KBC Rijeka otvoren je prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u Hrvatskoj

U KBC Rijeka  otvoren je prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u Hrvatskoj

U Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu riječkog KBC-a na Sušaku predstavljen je u petak prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini u Hrvatskoj

U suradnji Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) Kliničkog bolničkog centra Rijeka na sušačkom lokalitetu u petak je predstavljen prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini u Hrvatskoj. 

Novi se laboratorij temelji na rezultatima rada i inovacija riječkih znanstvenika te značajno skraćuje vrijeme za PCR dijagnostiku SARS-CoV-2 na samo 3 do 6 sati. 

Naime, nakon što je KBC Rijeka u jesenski val pandemije COVID-a 19 ušao bez dijagnostičkih uređaja, tijekom svega nekoliko mjeseci ne samo što je osigurao klasični PCR uređaj u Kliničkom zavodu za kliničku mikrobiologiju, koji provodi najširu PCR dijagnostiku, već je u najkraćem roku razvio novu metodu i opremio novi laboratorij koji će povećati sigurnost bolničkog sustava od prodora infekcije, bitno skratiti vrijeme do prispijeća PCR nalaza na SARS-Co-V2 i time smanjiti potrošnju zaštitne opreme. 

Glavne zasluge za početak rada novog laboratorija imaju doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić sa Zavoda za proteomiku Medicinskog fakulteta i Martina Pavletić, dr. med., pročelnica OHBP-a KBC-a Rijeka. 

- Projekt je jedinstven primjer izravnog korištenja znanstvenih rezultata i kapaciteta za napredak rutinskog rada u zdravstvu. On predstavlja translacijsku znanost kojoj je namijenjen infrastrukturni projekt izgradnje – TransMedRi centar u Kampusu u partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka, a kojeg vodi prof. dr. sc. Bojan Polić.

Novi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini, pored ostalog, sada raspolaže Bio-rad CFX96Dx uređajem za kvantitativni PCR koji ima kapacitet od 94 uzorka u jednom ciklusu ili do 600 testova dnevno. Zahvaljujući novoj inovativnoj metodi razvijenoj u Rijeci, uređaj može obraditi uzorke u roku od 3 do 6 sati, čime za 4 do 8 puta skraćuje vrijeme dijagnostike SARS-CoV-2, a ujedno ostvaruje i znatne uštede - ističu. 

Pored tog uređaja, novi laboratorij raspolaže i s još dva uređaja za brzu dijagnostiku koji imaju manji dnevni kapacitet pa se koriste u posebnim slučajevima, pri čemu jedan pored SARS-CoV-2 dijagnosticira još 21 drugi uzročnik bolesti uključujući gripu i legionelu.

Predstavljanju laboratorija prosustvovali su državni tajnik u Ministarstvu zdravstva prim. Željko Plazonić, ravnatelj KBC Rijeka Alen Ružić, dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Goran Hauser, prorektorica Sveučilišta u Rijeci Senka Maćešić i pročelnik Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci Stipan Jonjić.

Najčitaniji članci