Obavijesti

News

Komentari 45

Udruga franak: Imamo radosne vijesti za potrošače sa sudova!

Udruga franak: Imamo radosne vijesti za potrošače sa sudova!
1

Čestitamo odvjetnicima i potrošačima na novim uspjesima, i s nestrpljenjem očekujemo dobre vijesti s Vrhovnoga suda RH, koji još uvijek nije objavio odluku o revizijama banaka, kažu u Udruzi

U očekivanju konačne odluke Vrhovnoga suda RH, Udruga franak je medijima poslala priopćenje s kako kažu, pozitivnim vijestima vijesti za potrošače sa županijskih sudova.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

Tako je Županijski sud u Osijeku potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskoga suda u Zagrebu, sutkinje Nevenke Božinović Čupin, kojom je presuđeno da Addiko banka mora po jednom euro kreditu vratiti potrošaču 260.000 kuna preplaćenih kamata i pripadajuće zatezne kamate. Procjenjujemo da će Addiko na kraju morati platiti zajedno sa zateznim kamatama nešto manje od 400.000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ...

Zastupnik potrošača tužitelja bio je poznati zagrebački odvjetnik Nenad Horvat, koji je već dobro poznat po više pravomoćnih presuda za preplaćene kamate iz euro kredita. U konkretnom slučaju radi se o kreditu od 240.000 eura, podignutom na 30 godina, u kojemu ja banka ugovorila da će se kamatna stopa mijenjati u skladu s promjenama 6M Euribora, no kada je Euribor počeo značajno padati, banka nije smanjivala kamatnu stopu nego je dapače kamatnu stopu povećala u odnosu na početnu kamatnu stopu.

Udruga Franak više puta je obavještavala javnost o tome na koji način su banke kršile zakone kada su kamatne stope u pitanju:

** Prvo učestalo nezakonito postupanje banaka s kamatnim stopama jest u tome da su banke ugovarale kako će se kamatna stopa mijenjati odlukom banke, bez egzaktnih parametara na temelju kojih se kamatna stopa mijenja, pa je takva ugovorna odredba zbog toga ništetna. Takva ugovorna odredba ništetna je i za fizičke, i za pravne osobe, jer se radi o neodredivoj ugovornoj činidbi ugovorenoj protivno člancima 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima. Banke su na takav način ugovarale kamatne stope sve do 10. siječnja 2013. godine, pa su u svim ugovorima ugovorenima u tome razdoblju, tako ugovorene promjene kamatne stope ništetne. Procjenjujemo da je ugovoreno najmanje 300.000 takvih ugovora, bilo s fizičkim, bilo s pravnim osobama, i to u svim vrstama, i svim valutama kredita.

** Drugo nezakonito postupanje banaka s kamatnim stopama bilo je u tome da su banke i sa fizičkim i s pravnim osobama ugovarale promjenjivu kamatnu stopu koja ovisi o promjenama Euribora ili Libora, ali ugovorene odredbe nisu primjenjivale, čime su kršile ugovorni odnos. Naime, banke bi umjesto da smanjuju kamatnu stopu kada parametar Euribor ili Libor počinje padati, kamatnu stopu povećavale ili održavale čak iznad početno ugovorene veličine. Takav način postupanja banaka nezakonit je i prema fizičkim, i prema pravnim osobama, a u presudi o kojoj obavještavamo javnost radi se upravo o takvome primjeru postupanja Addiko banke.

Druga radosna vijest odnosi se na tužbu sedmero suparničara protiv Addiko banke u jednome CHF kreditu, gdje je prvostupanjski sud odbio tužbu, ali je Županijski sud u Sisku tu presudu ukinuo, i vratio postupak na ponovno suđenje na prvi stupanj. Troje suparničara u tome procesu konvertiralo je svoje kredite, a četvoro ih je kredite otplatilo prije konverzije. Žalbom je ukinuće presude ishodovala poznata ogulinska odvjetnica Nada Magdić, koja je već dobila čitav niz privatnih pozitivnih presuda u korist potrošača u slučaju franak.

Čestitamo odvjetnicima i potrošačima na novim uspjesima, i s nestrpljenjem očekujemo dobre vijesti s Vrhovnoga suda RH, koji još uvijek nije objavio odluku o revizijama banaka. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ...