News

Komentari 1

Umirovljenicima produžili rok predaje dokumenata za Covid dodatak do 30. studenoga

Umirovljenicima produžili rok predaje dokumenata za Covid dodatak do 30. studenoga

Radi poboljšana položaja umirovljenika, Vlada je na sjednici do 30.11. produžila rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine za one koji to nisu učinili na vrijeme te stoga nisu dobili covid dodatak

Vlada je izmijenila svoju odluku od 14. travnja o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti covid-19 kako bi se korisnicima kojima nisu ostvarili pravo u srpnju, a ispunjavaju uvjete, mogla provesti isplata jednokratnog novčanog primanja najkasnije u prosincu.

Utvrđeno je, naime, kako unatoč činjenici da su sve informacije o isplati covid dodatka bile kontinuirano prezentirane u javnosti, iz različitih razloga (bolesti, neupućenosti, nedostatka informatičke pismenosti, privremene odsutnosti i sl.), pojedini korisnici inozemnih mirovina nisu u propisanom roku do 30. lipnja dostavili dokaz o visini te mirovine Zavodu za mirovinsko osiguranje.

Stoga je, a s obzirom na to da je identificiran znatan broj takvih korisnika koji ispunjavaju uvjete za isplatu covid dodatka, otvoren novi rok - do 30. studenoga, za dostavu dokaza o korištenju inozemne mirovine.

Sutra se obilježava Međunarodni dan starijih osoba te se, istaknuto je na sjednici, i na ovaj način pokazuje posebna briga i  skrb za osjetljive kategorije umirovljenika te osigurava naknadu isplate covid dodatka za umirovljenike s niskim prihodima.

Novi zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Vlada je u Hrvatski sabor uputila prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost kojim se predlaže da Zaklada, koja trenutno ima status neprofitne organizacije, stekne status proračunskog korisnika državnog proračuna.

Zaklada je osnovana 2001. godine, a novi zakon je upućen u Sabor budući da je postojeća regulativa zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na način koji bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutačnoga hrvatskoga i europskoga istraživačkog prostora.

"Novi zakonski prijedlog ključna je točka za provedbu reformi planiranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO), s ciljem podizanja istraživačke i inovacijske djelatnosti i potencijala Hrvatske", istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Kako bi se povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte i omogućila provedba programa planiranih u sklopu NPOO-a, naveo je, predloženo je brisanje točnih naziva programa.

 "S tim u vezi, a kako bi se programi jednostavnije prilagođavali okviru financiranja istraživanja, razvoja i inovacije, predloženo je da se vrste programa utvrde općim aktima Zaklade", objasnio je ministar.

Novim se zakonom uređuju i pitanja koja trenutačno nisu uređena, primjerice da osnivačka prava i obveze, kao i nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Zaklade obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Radi poboljšanja kvalitete i transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa predlaže se i osnivanje novog stručnog tijela Zaklade - Povjerenstva za prigovore te se definira mogućnost prigovora, što do sada nije bilo moguće, a jasno se propisuju i načela rada Zaklade te je promijenjena i definicija korisnika Zaklade.

Vlada  je osnivala Međuresornu radnu skupinu za pripremu, organizaciju i provedbu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa, koja će se obilježavati tijekom iduće godine, s naglaskom na 15. siječnja.