News

Komentari 2

Vlada je za osjetljive sektore u poljoprivredi osigurala 121 milijun kuna državne potpore

Vlada je za osjetljive sektore u poljoprivredi osigurala 121 milijun kuna državne potpore

Na sjednice je Vlada usvojila i Zakon o provedbi Uredbe o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje, kojim se osigurava transparentno obavješćivanje o riziku u postupku odobravanja GMO hrane

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu,  a za što je osigurano 121 milijun kuna.

- Taj je program važan za očuvanje održivosti i unaprjeđenje proizvodnje iznimno osjetljivih poljoprivrednih sektora u Hrvatskoj - poručila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Potpora u iznosu od 51 milijuna kuna, istaknula je, odnosi se na mliječne krave od čega je prvi dio u iznosu od 32,7 milijuna kuna isplaćen u studenome 2021., dok će se drugi dio u iznosu od 18,3 milijuna kuna isplatiti u svibnju ove godine.

Za rasplodne krmače predviđen je iznos potpore od 18,5 milijuna kuna, za maslinovo ulje 8,5 milijuna kuna, za duhan 42 milijuna kuna te za očuvanje domaćih i udomaćenih kultivara milijun kuna.

Isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2022. predviđaju se u sljedećoj godini, odnosno do kraja lipnja 2023. godine.

Zakon o GMO hrani i hrani za životinje

U saborsku proceduru Vlada je uputila Zakon o provedbi Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama.

- Predloženim zakonskim prijedlogom osigurava se transparentno, stalno i vjerodostojno obavješćivanje o riziku u postupku odobravanja GMO hrane i hrane za životinje, radi zaštite zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoliša, odnosno interesa potrošača - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši kako se zakonskim prijedlogom izmjenjuju odredbe važećeg zakona i radi usklađivanja sa unutarnjim ustrojstvom Državnog inspektorata, a s obzirom na to da je nekadašnja inspekcija za kakvoću hrane sada poljoprivredna inspekcija.

- Razrađuju se i prekršajne odredbe - rekao je. 

Naime, u javnosti postoji određena zabrinutost zbog činjenica da se ocjena sigurnosti hrane Europske agencije za sigurnost hrane u području postupka odobravanja genetski modificirane hrane temelji prvenstveno na studijama koje naručuje industrija. Kako bi se pružila potrošačima dodatna razina jamstva i kako bi se osigurao pristup svim dostupnim relevantnim znanstvenim podacima i studijama o predmetu zahtjeva primjereno je predvidjeti i savjetovanje s trećim stranama s ciljem utvrđivanja dostupnosti drugih relevantnih znanstvenih podataka.

- Samim time potrebno je utvrditi i dodatni instrument za provjeru podataka, odnosno naručivanja dodatnih studija s obzirom na to da na samoj industriji leži teret dokazivanja usklađenosti sa zahtjevima Europske unije, među ostalim i u segmentu odobravanja genetski modificirane hrane i hrane za životinje. Zbog različitih pravila o transparentnosti procjene rizika i povjerljivosti podataka utvrđenih u zakonodavstvu o hrani, kao i drugim sektorskim aktima Europske unije donesena je Uredba kojom će se unificirati odredbe cjelokupnog zakonodavstva u području hrane u vezi s transparentnošću i održivosti procjene rizika s naglaskom na odredbe koje se odnose na obavješćivanje o riziku u području hrane s posebnim naglaskom na genetski modificiranu hranu i hranu za životinje - stoji u odluci.

Rasponom prekršaja od 5000 do 15.000 kuna, navodi se nadalje, omogućuje se tijelima nadležnima za provođenje službenih kontrola kažnjavanje odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe u skladu s vrstom prekršaja. 

Najčitaniji članci