News

Komentari 1

Vrijeme da vlasti u zdravstvu lupe šakom o stol i kažu - dosta

Vrijeme da vlasti u zdravstvu lupe šakom o stol i kažu - dosta

Pacijenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu bez smetnji, straha i stresa, a medicinsko osoblje jednako tako ima pravo raditi u zdravoj atmosferi i primjerenim radnim uvjetima, što trenutačno nije slučaj

Svi koji rade u zdravstvenom sustavu reći će vam bez dvojbe da ovo što se posljednjih tjedana događa u KBC-u sestre milosrdnice nikada do sada nisu doživjeli, otkad je bolnica i medicine.