News

Komentari 7

Za Milanovića je veliki politički problem pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića

Za Milanovića je veliki politički problem pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića

Generali, predvođeni Gotovinom - njegov je potpis jako važan, možda presudan - kažu da su dvojica obavještajaca dala golemi doprinos obrani Hrvatske. To je točno

Hoće li Zoran Milanović pomilovati Zdravka Mustača i Josipa Perkovića? Nekolicina generala (broj iz dana u dan varira, jer jedni povlače potpis, a drugi se priključuju) smatra da treba. Generali, predvođeni Gotovinom - njegov je potpis jako važan, možda presudan - kažu da su dvojica obavještajaca dala golemi doprinos obrani Hrvatske.