News

Komentari 18

'Žrtve nasilja moći će se žaliti na rad socijalnih radnika'

'Žrtve nasilja moći će se žaliti na rad socijalnih radnika'

Osvrćući se na navode kako su žrtve imale i imaju pritužbe na rad socijalnih radnika i ostalih stručnjaka u centrima za socijalnu skrb, Murganić je ocijenila da se radi o ozbiljnom problemu

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić najavila je u ponedjeljak, nakon sastanka s predstavnicama inicijative Spasi Me, otvaranje komunikacijskog kanala putem kojeg će žrtve nasilja moći uputiti primjedbe vezane za rad socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb, a s ciljem prepoznavanja rizika i kritičnih točaka te otkrivanja pojedinaca koji griješe.

"Danas smo se dogovorile da ćemo otvoriti jedan komunikacijski kanal gdje će sve žrtve nasilja moći uputiti svoja viđenja, žalbe i sve one informacije koje će nam koristiti, a vezane su za njihove pojedinačne slučajeve. Napravit ćemo analizu tih pritužbi s ciljem da s jedne strane otkrijemo rizične točke, a s druge strane i osobe koje rade ovakve drastične pogreške", kazala je Murganić nakon sastanka.

Uvjerena je da je to izuzetno važno jer, kaže, ljaga na cijeli sustav ne može i ne smije ostati. Poručila je da je velika većina socijalnih radnika predana svom poslu te se radi o jednoj "savjetodavnoj, pomagačkoj djelatnosti koja nosi brojne terete, usmjerena je na pomoć građanima i zaslužuje i takav status u društvu".

Osvrćući se na navode kako su žrtve imale i imaju pritužbe na rad socijalnih radnika i ostalih stručnjaka u centrima za socijalnu skrb, Murganić je ocijenila da se radi o ozbiljnom problemu te je kazala da žele razjasniti o čemu se zaista radi s ciljem da se vrati vjera u sustav i da žrtve imaju povjerenja u stručne radnike centra za socijalnu skrb.

Istaknula je kako im je važno da sve nepravilnosti budu jasno detektirane i prepoznate i da se "ako je ikako moguće, isprave nepravde koje su učinjene prema žrtvi, ali i da se isto tako prepoznaju rizici i one kritične točke gdje se najviše griješi". Važno im je, kaže, i da se razluči tko to toliko griješi i radi propuste kojima čini štetu žrtvama, a onda i cijelom sustavu i građanima.

U srijedu novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Murganić je naglasila je da se u srijedu na Vladi donosi novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja, u kojem su pobrojane obaveze kod prijavljivanja i postupanja u slučaju nasilja, ne samo kod saznanja da postoji nasilje, već i kod sumnje na nasilje.

"Protokol smo digli na višu razinu, pojačali smo obaveze i odgovornosti svih nosilaca aktivnosti u Protokolu, a po stupanju Protokola na snagu, Ministarstvo će poslati jasno upozorenje svima da ga se striktno drže, kao i obavezu educiranja svih stručnih radnika iz obiteljsko-pravne zaštite koji se bave nasiljem da ga dobro prouče i da ga se pridržavaju u radu", istaknula je.

Odjelu za stručni nadzor Ministarstva za demografiju, dodala je, skrenut će pažnju na to da bez obzira kada i po kojim pitanjima idu u nadzor, provjere kako se primjena Protokola provodi u praksi.

Veljača: Socijalni sustav mora postati prijatelj žrtvama

Glavna organizatorica inicijative Spasi Me Jelena Veljača poručila je da socijalni sustav mora postati prijatelj žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja te izrazila ponos što je "trenutno nekakav most između žrtava koje su se njima javile i tog sustava".

"U tom smislu svaka žrtva obiteljskog nasilja koja je osjetila sekundarnu viktimizaciju od strane centara, a nama se javila tijekom ova tri mjeseca, sad će njihova pritužba biti proslijeđena", kazala je Veljača koja smatra da će ta analiza dobro doći svima u procesu, poglavito centrima.

"Imamo vjeru u protokol koji je na Vladi u srijedu i nadamo se da će kroz nekoliko mjeseci, poglavito zbog analize koju smo dogovorili, stvari ići na bolje, da će sustav u jednom trenutku prestati trebati facebook grupe i građanske inicijative te da će zaista početi raditi za svoje žrtve", poručila je Veljača.

Iz inicijative kažu kako su s jedne strane zadovoljni, a s druge nezadovoljni napretkom koji je napravljen u nekoliko mjeseci otkad je inicijativa započela.

Nisu, kažu, zadovoljni jer su uočeni veliki propusti, ali svjesni su da nisu nastali tijekom noći i da će trebati neko vrijeme da se isprave. S druge strane su zadovoljni jer uočavaju pomake i od samog premijera i resornih ministara i ministrice.

Najčitaniji članci