Obavijesti

Promo sadržaj

Konferencija -pristupačna budućnost

Konferencija -pristupačna budućnost

Konferencijom se dodatno želi  podići svijest našeg društva da svi moramo težiti korištenju univerzalnim rješenjima (univerzalnom dizajnu) te da je tehnologija u mnogim slučajevima rješenje za mnoge izazove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju.

HAKOM organizira međunarodnu Konferenciju „Accessible Future“ -„Pristupačna budućnost“ radi razmjene iskustava i ideja kako poboljšati pristupačnost osobama s invaliditetom na tržištima za koja je nacionalni regulator (elektroničke komunikacije, željezničke usluga i poštanske usluge), ali i općenito o pristupačnosti u našem društvu te kako se pojedinim rješenjima može poboljšati pristupačnost izvan okvira spomenutih tržišta. Konferencijom se dodatno želi  podići svijest našeg društva da svi moramo težiti korištenju univerzalnim rješenjima (univerzalnom dizajnu) te da je tehnologija u mnogim slučajevima rješenje za mnoge izazove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. 

Jedna od temeljnih zadaća HAKOM-a zaštita je interesa svih korisnika (potrošača), koja uključuje i ranjive skupine potrošača među kojima osobe s invaliditetom. U digitalnom društvu važno je svima omogućiti pristup uslugama, sadržaju i općenito informacijama te stoga HAKOM dio svojih aktivnosti zaštite temelji na suradnji s akademskom zajednicom i udrugama civilnog društva radi ostvarivanja veće pristupačnosti za osobe s invaliditetom u sve više digitaliziranom društvu. Jedan od prioriteta HAKOM-a stvoriti je okvir za što pristupačnije usluge elektroničkih komunikacija, putničkog željezničkog prijevoza i poštanskih usluga, ali uvijek na temelju uključenosti osoba s invaliditetom i znanstvenog pristupa prilikom rješavanja ovih izazova.  

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici udruga za osobe s invaliditetom, predstavnici Međunarodne Telekomunikacijske Unije (ITU), predstavnici europskih regulatornih tijela iz područja elektroničkih komunikacija, profesori Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, profesori Tehničkog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, stručnjaci za tehnologiju i standardizaciju, predstavnici ministarstava te operatora tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga. 

U okviru konferencije nacionalna regulatorna tijela jugoistočne Europe jačat će regionalnu suradnju, a sudionici će imati priliku saznati konkretne probleme osoba s invaliditetom te upoznati nove tehnologije i planove budućih pristupačnih rješenja. 

Konferencija će obraditi i teme novog zakonodavnog okvira na području elektroničkih komunikacija, a dodatno će se razjasniti i odredbe Direktive (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, kao i Direktive (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga čije se transponiranje u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske tek očekuje. 

Zaključci konferencije javno će biti predstavljeni i nadamo se korisni svima koji se bave pitanjem pristupačnosti, uključujući Europsko vijeće, Europsku komisiju, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC), Europsku radiodifuzijsku uniju, ITU, ministarstva te druge institucije. 

Programski sadržaj 

* vrijeme predviđeno za uzimanje izjava