Promo sadržaj

Komentari 0

Melanom ne mora biti smrtonosna bolest

Melanom ne mora biti smrtonosna bolest

Koža je najveći organ u tijelu. Melanom je rjeđi ali i najopasniji oblik zloćudnog raka kože. Nastaje većinom kao posljedica dugotrajnog i nesigurnog izlaganja suncu. Naravno, nećete dobiti melanom ako jednom „izgorite“ na suncu jer ste se zaboravili zaštiti

Razvoj melanoma je dugotrajan i uključuje cijeli niz promjena na razini stanice. Ukoliko dermatolog pronađe „ sumnjivi“ madež na vašoj koži, najčešće će vas  poslati  kirurgu na   potpuno uklanjanje madeža  kao i nekoliko milimetara okolne nepromijenjene kože. Taj zahvat se obavlja pod lokalnom anestezijom, traje kratko vrijeme, nakon čega se rana zašije, a odstranjeni madež se šalje patologu na pregled mikroskopom. Ako patolog otkrije stanice melanoma u madežu, i ako se melanom širi u dubinu kože, često se odlučimo za reoperaciju, kako bismo spriječili mogućnost vraćanja melanoma. Odstranjuje se  do 2 cm kože oko ruba ožiljka. Ponekad je potrebno odstraniti i limfne čvorove - čuvare, koji se nalaze u pripadajućoj regiji oko madeža.“ - savjetuje nam prof. dr. sc. Davor Mijatović specijalist opće kirurgije, uži specijalist plastično rekonstruktivne kirurgije te predstojnik Klinike za kirurgiju KBC Zagreb.

Podaci iz nacionalnog registra za rak kažu da je samo polovica melanoma u Hrvatskoj dijagnosticirana u ranom, izlječivom stadiju bolesti. Za usporedbu, globalna statistika kaže da se 84% bolesnika u 2018. godini dijagnosticiralo u ranijim stadijima bolesti, što vrlo jasno dočarava našu realnost kaže nam prof. dr. sc. Stjepko Pleština, specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, predstojnik Klinike za onkologiju KBC Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju

Kao što je ranije spomenuto, melanom je zapravo skup puno promjena na razini stanice. Najvažnija takva promjena naziva se BRAF V600. To je mutacija koja se javlja rano u razvoju tumora te u slučaju pozitivnog statusa mutacije, bolesnik ima agresivniji oblik melanoma te manje šanse za dugoročno preživljenje ako se ne liječi. – dr. med. Luka Simetić specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije.

Novost u liječenju melanoma je mogućnost post-operativne terapije za bolesnike kojima je melanom odstranjen kao i limfni čvorovi. Do sada su takvi bolesnici, nakon uklanjanja tumorske mase operativnim postupkom, bili praćeni u redovitim kraćim intervalima ali nisu dobivali nikakvu terapiju, te im je šansa za povratak bolesti bila visoka.  Kliničke studije su nam pokazale da ovi bolesnici imaju veliku korist od terapije nakon operacije koja može smanjiti mogućnost povrata bolesti za više od 50%. Samim time, vrlo je važno da bolesnici s ovom dijagnozom ne ostanu kod kuće misleći da su izliječeni nego se trebaju javiti svom liječniku obiteljske medicine kako bi ih uputio na multidisciplinarni tim za melanom, te krenuti s terapijom ukoliko je potrebna.“ – doc. dr. sc. Davorin Herceg, specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije


Na KBC-u Zagreb od 2015. godine djeluje multidisciplinarni tim za melanom kojeg vodi prim.dr.sc. Daška Štulhofer Buzina, specijalistica dermatovenerologije, uža specijalistica dermatološke onkologije. Tim djeluje brzo, učinkovito i produktivno te ima personalizirani pristup svakom bolesniku.” - prof.dr.sc. Fedor Šantek, specijalist onkologije i radioterapije. “Članovi tima su, među ostalima, i doc.dr.sc. Davorin Herceg i Luka Simetić dr. med., uži specijalisti internističke onkologije te prof.dr.sc. Davor Mijatović, specijalist opće kirurgije, uži specijalist plastično rekonstruktivne kirurgije, zatim specijalistice patologije doc. dr. sc. Ivana Ilić i doc. dr. sc. Snježana Dotlić, specijalistice nuklearne medicine doc.dr.sc. Sanja Kusačić Kuna i prim.dr.sc. Gordana Horvatić Herceg, radiolozi, maksilofacijalni kirurzi, otorinolaringolozi, oftalmolozi i druge specijalnosti.” - prof. dr. sc. Romana Čeović, specijalistica dermatovenerologije, uža specijalistica dermatološke onkologije


Tim je osnovan kako bi svaki bolesnik dobio najbolju moguću skrb te pristup svim specijalistima koji su uključeni u bolesnikov put od dijagnoze do terapije. Nažalost dio bolesnika se prvi put evaluira na timu kada je bolest već uznapredovala i kada su nam opcije za liječenje većinom ograničene na produljivanje i poboljšanje kvalitete života. Vrlo je važno osvještavanje građana kako je melanom ozbiljna bolest, koža se mora redovito kontrolirati te da raniji dolazak liječniku znači i veće šanse za uspješno liječenje.“  – prim. dr. sc. Daška Štulhofer Buzina, specijalistica dermatovenerologije, uža specijalistica dermatološke onkologije

Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, tel. 01 6274 220, fax. 01 6274 255, novartis.hrvatska@novartis.com
Datum sastavljanja: 10.12.2019. / TAF - AD56 -13/12/2019 - HR - R11912781924