Promo sadržaj

Komentari 0

Unos vozila u RH i prva registracija automobila

Unos vozila u RH i prva registracija automobila

Za fizičke ili pravne osobe.

Kada fizička ili pravna osoba unosi rabljeno vozilo iz neke od država članica EU ili ga uvozi iz trećih zemalja, prije podnošenja prijave Carinskom uredu, potrebno je ishoditi Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Postupak provjere sukladnosti obavlja se u, za te poslove ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila pri čemu je vlasnik vozila dužan priložiti Potvrdu proizvođača koju izdaje zastupnik za marku u RH ili COC dokument. Nakon postupka, vlasnik vozila je dužan u Carinskom uredu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima. Ako se vozilo uvozi iz zemalja koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora, vlasnik je dužan u Carinskom uredu također platiti i carinu.

Kada govorimo o kupnji vozila, ako je vozilo kupljeno od fizičke osobe, potrebno je u STP prilikom promjene vlasništva priložiti originalni kupoprodajni ugovor i prometnu dozvolu od starog vlasnika. Kupoprodajni ugovor ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Ako je vozilo u RH kupljeno od fizičke ili pravne osobe koja nije porezni obveznik, potrebno je u stanici za tehnički pregled prilikom promjene vlasništva platiti i upravnu pristojbu. U tom slučaju, sukladno propisima, novi vlasnik mora registrirati vozilo na sebe ili odjaviti vozilo u roku 15 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako novi vlasnik to ne učini, stari vlasnik ima pravo zahtijevati ukidanje registracije u stanici za tehnički pregled.