Računovodstvo i porezi

Komentari 0

Saznajte što su na vaša pitanja odgovorili stručnjaci RRiF-a

Saznajte što su na vaša pitanja odgovorili stručnjaci RRiF-a

Financijska strana poslovanja može biti vrlo komplicirana i u njoj se ne snalazi svatko jednako dobro. U specijalu Kvaka24 osigurali smo savjete stručnjaka iz Visoke škole za financijski menadžment, a u nastavku donosimo odgovore na vaša pitanja

Bilo da je riječ o porezima, poreznim savjetima ili obračunu doprinosa, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, hrvatski broj jedan za računovodstvo, poreze i financije, ovdje je da vam pomogne i razjasni određene dvojbe. U nastavku pročitajte odgovore dekanice RRiF visoke škole za financijski menadžment dr.sc. Đurđice Jurić na pitanja naših čitatelja.

1. Odgađa li se uplata poreza na dobit do predaje PD obrasca za 2020., čiji je rok 30. 6., ili će se mjesečna obveza računati prema PD obrascu iz 2019.?

Prijava poreza na dobit za 2020. godinu podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. 6. 2021. godine. Obveza plaćanja razlike poreza na dobit koja je iskazana na Obrascu PD za 2020. godinu dospijeva 30. 6. 2021. godine - neovisno o tome kad je porezna prijava predana Poreznoj upravi. Naravno, to vrijedi za one porezne prijave koje su predane nakon 13. 3. 2021. - kad je stupio na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Što se tiče plaćanja predujmova poreza na dobit za 2021. godinu, do  30. 6. 2021. godine neće se mijenjati utvrđena svota predujmova - osim na zahtjev poreznog obveznika. Prema tome, treba nastaviti plaćati ''stare'' predujmove sve do 30. lipnja neovisno o tome koja je svota novog predujma za 2021. godinu utvrđena u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu.

2. U mirovini sam, ako registriram dopunsko zanimanje i prijavim to Poreznoj upravi, do kojeg iznosa u prihodovanju mogu ići?

Umirovljenik može obavljati domaću radinost ili se baviti sporednim zanimanjem, a da pritom i dalje ostvaruje pravo na svoju mirovinu. Prema čl. 49. st. 6. Zakona o obrtu, fizička osoba koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje u kalendarskoj godini ne smije ostvariti ukupne bruto primitke od obavljanja te djelatnosti veće od svote 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća. Prosječnom plaćom u tom smislu smatra se svota bruto mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj - kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju navedene djelatnosti, a koji objavljuje Državni zavod za statistiku. U skladu s time ukupni primici od obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja u 2021. godini ne smiju prelaziti svotu od 91.810 kn.

3. Kad se može isplatiti dobit iz 2019. (budući da zbog Covid poticaja to nismo smjeli)?

Prema mjerama Potpora za očuvanje radnih mjesta, trgovačka društva (počevši od potpore primljene za svibanj 2020.) koja su zatražila potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu ako zaključno do 31. 12. 2021. godine (odnosno do 31. 12. 2022. za korisnike mjere Skraćivanje radnog vremena za 2021.) isplate udjele u dobiti ili dividende iz 2020. godine i iz prethodnih godina (2019., 2018. i ranije).