Show

Komentari 0

Nikad nije izdao prijatelja niti izgovorio ‘ja sam najbolji’

Nikad nije izdao prijatelja niti izgovorio ‘ja sam najbolji’

Prije dvije godine napustio nas je glazbeni velikan. Za sobom je ostavio golemi opus i - prazninu

Od preporučenih 60 km na sat do mogućih 120, živio sam 400 na sat. Telefonom sam miksao jedan album, iz studija u kojemu sam istodobno radio Fosile, a treći projekt kontrolirao sam u stankama prva dva. Padova je bilo, ali uspio sam voziti taj reli, pričao je Rajko Dujmić početkom 2000-ih.