Tech

Komentari 0

Ovi certifikati su pečat održive gradnje - LEED, BREEAM i DGNB

Ovi certifikati su pečat održive gradnje - LEED, BREEAM i DGNB

“Ako vaš projekt danas nije maksimalno zelen i gotovo nul-energetski, bit će zastario na dan kada ga završite i ekonomski manjkav cijeli svoj vijek” - Jerry Yudelson, bivši član Američkog savjeta za zelenu gradnju

U svijetu postoji nekoliko sustava za ocjenjivanje održive gradnje, a među tri najpoznatija su američki LEED, britanski BREEAM i njemački DGNB.

Najpoznatiji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je američki certifikacijski sustav koji ocjenjuje održivost zgrada i naselja te aspekte poput učinkovitog korištenja vode, korištenje održivih materijala i resursa, kvalitetu unutarnjeg prostora te odabir održive lokacije i upravljanje zemljištem. Sustav se može koristiti za certificiranje novogradnje, ali i postojećih zgrada. Uz to, osim što se moraju ispuniti visoki kriteriji za energetski učinkovitu zgradu, pet godina nakon gradnje se moraju redovito dostavljati podaci o potrošnji vode i električne energije. Proces LEED certificiranja može biti naporan, vremenski dugoročan i skup, ali povrat investicije neosporan je u vidu boljeg utjecaja na na okoliš, ljudsko zdravlje i samu kvalitetu zgrade.

Britanski BREEAM sustav rangiranja koristi se za ocjenjivanje novih zgrada i urbanističkog planiranja te daje smjernice za postojeće zgrade i urbane građevine. Velika prednost ovog sustava je da se koristi u cijelom svijetu jer je fleksibilan, prilagodljiv klimatskim uvjetima i zakonskim propisima svake zemlje. Istraživanja su pokazala da je investicija u izgradnju zgrade prema BREEAM standardu tek 2% veća u odnosu na “običnu”, a povrat se može očekivati već u roku dvije do pet godina kroz uštede u potrošnji energije i vode.

DGNB je specifičan po holističkom pristupu jer procjenjuje sve glavne aspekte održivosti. Tako se za ekološki aspekt izrađuje tablica svih korištenih materijala te koliko je on u konačnici odgovoran za globalno zatopljenje, kolika je potrebna količina vode i energije, i sve to za cijeli proces proizvodnje, održavanja, recikliranja ili odlaganja. Na osnovu tih podataka izračunava se ukupni utjecaj građevine na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa. Izračunavaju se i cijeloživotni troškovi zgrade do detalja kao što su troškovi radnih sati potrebni za pranje prozora u sljedećih 50 godina.

U Hrvatskoj zasad postoji samo jedna certificirana zgrada prema LEED-u (poslovni centar Adrisa koji je dobio LEED Gold certifikat) i jedna prema BREEAM-u (zgrada Eurocentra u zagrebačkoj Miramarskoj ulici s BREEAM certifikatom „Very good“ u kategoriji zgrada u upotrebi), a neki su projekti još u postupku certifikacije.