Video

Komentari 3

Radi čuda od drva: Napravio je 'vinski stolac', resort za ptice...

Matt Thompson (50) iz SAD-a s drvom je počeo raditi jer mu je trebao novac. Kasnije je počeo sve više učiti i usavršavati se, a sada radi čuda od drva. Služio je 'pivski i vinski stolac', resort za ptice...

Radi čuda od drva: Napravio je 'vinski stolac', resort za ptice...